Upphandlingsskadeavgift har gett bättre upphandlingar

Reglerna om böter/upphandlingsskadeavgift har bidragit till att upphandlande myndigheter och enheter i större utsträckning har insett betydelsen av att följa reglerna. Det konstaterar Konkurrensverket i en erfarenhetssummering.

Konkurrensverket har, sedan de skärpta reglerna i lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i juli 2010, tagit 32 kommuner, landsting och statliga myndigheter till domstol med krav på böter/ upphandlingsskadeavgift. I de fall som har avgjorts har i all huvudsak Konkurrensverket haft framgång och kännbara böter har dömts ut.

I en skrivelse till regeringen har Konkurrensverket sammanfattat erfarenheterna av det nya regelverket och bland annat påtalat att många av de så kallade obligatoriska ärendena kan vara av mindre betydelse eller handla om missförstånd av olika slag.

– Regeringen bör överväga att ändra lagstiftningen så att dessa ärenden istället omfattas av de bestämmelser som gäller för upphandlingsskadeavgiftsärenden som Konkurrensverket genomför på eget initiativ, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Fakta:
Böter/upphandlingsskadeavgift ska enligt lagen om offentlig upphandling uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Reglerna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft den 15 juli 2010.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Johansson, föredragande, tfn 08-700 15 07eller 076-542 15 07
Kerstin Riese, kommunikationsansvarig, tfn 08-700 16 58 eller 076-542 16 58

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera

Dokument & länkar