2016 års stipendiater inom Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet instiftas av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Presentationen och den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en särskild mottagning för H. M. Konungen, akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, i Operans Guldfoajé i Stockholm.

Nedan följer hela dokumentet. Det kan också laddas ned som pdf: Bernadotteprogrammet

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar