Finissage: The Natural Enemies of Books

Välkommen på finissage för utställningen 
The Natural Enemies of Books
Tengbomhallen, Konstakademin, Stockholm
Söndag 14 januari kl. 14-16

+ samtal mellan MMS och Jess Baines om feministiska tryckkollektiv kl 14.30

 

Sedan ett par år tillbaka har de grafiska formgivarna Maryam Fanni, Matilda Flodmark & Sara Kaaman använt boken ”Bookmaking on the Distaff Side” som receptbok och grund för experiment inom olika grafiska och typografiska tekniker. Boken, vars titel betyder ungefär ”Bokhantverk på spinn-sidan”, publicerades 1937 av gruppen The Distaff Side som ett upprop av kvinnor inom tryckbranschen.

Boken har beskrivits som ett knytkalas, ett tjugotal bokbindare, tryckare, typografer, illustratörer och författare har bidragit med historiska, satiriska och kritiska essäer, poem, manifest och typografiska experiment som beskriver branschen och föreslår en feministisk omtagning av bokhistorieskrivning. Utställningen ”The Natural Enemies of Books” är en samtida respons på, och ett rumsligt tillgängliggörande av, en annars svårtillgänglig antikvarisk bok.

I samband med finissagen kommer Jess Baines, grafiker, forskare och tidigare medlem av kollektivet See Red Women's Workshop, att medverka genom ett samtal med MMS, om feministiska tryckkollektiv.

☞ Jess Baines är lektor på London College of Communication och har skrivit en avhandling vid London School of Economics (LSE) om brittiska tryckkollektiv under det sena 1900-talet. 

☞ See Red Women's Workshop var ett feministiskt tryckkollektiv med bas i London som startade 1974 och avslutades 1990, med totalt 45 medlemmar under de verksamma åren.

☞ MMS (Maryam Fanni, Matilda Flodmark, Sara Kaaman) samarbetar sedan 2012 med gemensamma undersökningar inom visuell kultur med fokus på kvinno- och arbetarhistoria.

Projektet är finansierat av Konstnärsnämnden och genom Artist-in-Residence-period på Grafikens Hus i samarbete med Kretsen Södertälje. Tack till Nina Beckmann, Olof Sandahl, Ulla Wennberg, Ciara Phillips, Emmy Dijkstra, Katja Winkes.

Hoppas vi ses!

Maryam Fanni, Matilda Flodmark, Sara Kaaman
www.mms-arkiv.se

 

 

Konstakademien
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C (hiss)
Stockholm
08-23 29 45
www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera