Gunnar Wennerberg 200 år

 

Onsdag 4 oktober, Hörsalen, Konstakademien i Stockholm
Klingande Akademi
Fri entré!

Kungl. Musikaliska akademien bjuder in till ett samtal om den fascinerande personligheten Gunnar Wennerberg – tonsättare, minister, ämbetsman och ledamot av flera akademier.

Vi bjuder på levande musik ur Wennerbergs stora skatt av körverk och sånger.

Medverkande:
Bo Gösta Hall, författare
Hanna Enefalk, historiker
Bo Ralph, språkforskare och ledamot av Svenska akademien
Stefan Parkman, professor
KMH Vokalensemble
Sångsolister
m.fl.
Esmeralda Moberg, moderator

Gunnar Wennerberg som musiker” – nu som e-bok för fri nerladdning från Kungl. Musikaliska akademiens hemsida.

I sin monografi över Gunnar Wennerberg berättar Gunnar Jeansons om Wennerberg som musiker, från det att hans musikintresse väcks i barndomen och genom hela hans karriär. Vi får också en ingående porträtt av Wennerbergs musikaliska personlighet och en genomgång av hans kompositioner. Boken är utgiven av Gunnar Wennerbergs-Sällskapet och publicerades första gången 1929.

”Gunnar Wennerberg som musiker” kan laddas ner gratis från www.musikaliskaakademien.se

 

 

Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C, www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Media

Media