Konstakademien delar ut belöningar, priser och stipendier

Vid högstidssammankomsten den 28 februari delade Konstakademien ut belöningar, priser och stipendier till 14 personer, nämligen:

Roy Andersson, Curt Asker, Carl Boutard, Mats Edblom, Stina Ekman, Lotta Hannerz, Joakim Lager, Bo Larsson, Gunvor Nelson, Maria Nordin, Madelene Oldeman, Karin Wikström, Petter Zennström och Jenny Åkerlund.

De fullständiga motiveringarna finns nedan. 

Årets pristagare och stipendiater som nu belönats kommer också att uppmärksammas i en samlingsutställning under sommaren 2014 i Galleri Väst/Ateljén. Detta är ett följdriktigt led i att beskriva Konstakademiens uppgifter inför en delvis ny och framförallt mer månghövdad publik i huset som Nationalmuseum bidrar med.

 Personerna på bilden är, från vänster, 

stående: Susanna Slöör, Konstakademiens ständiga sekreterare, Vera Zennström för Petter Zennström, John Sundholm för Gunvor Nelson, Karin Wikström, Lotta Hannerz, Maria Nordin, Carl Boutard, Roy Andersson och Leif Bolter, Konstakademiens tillförordnade preses.

sittande: Curt Asker, Madelene Oldeman, Mats Edblom, Joakim Lager, Stina Ekman och Bo Larsson.

Foto: Leif Mattsson

CARL CHRISTENSEN och MARIA EKMANS pris på 80.000 kr vardera till förtjänstfulla konstnärer delas i mellan två pristagare, båda med film som medium:

Roy Andersson för sin filmkonst som med ingående kunskaper om och känsla för den konstnärliga bildens kvalitet tar ställning för människan. Kollegerna bland konstnärerna imponeras av den visuellt koncentrerade kraften i mästerverk som ”Giliap”, ”Sånger från andra våningen” och ”Du levande”, för att nämna några.

Gunvor Nelson tilldelas Christensen och Ekmans pris i sin egenskap av filmmakare som framhäver betydelsen av att världen personligen låter sig framträda först genom kameralinsens riktande blick. Bevittnandet och berättandet transformeras likt övriga bildkonsten till en evig rörelse pågående i nuet.  

-------------------------------------

PAUL HEDQVISTS BELÖNING på 62.000 kr som i år tilldelas en skulptör går till Stina Ekman

med följande motivering:

Gradvisa och slumpmässiga förskjutningar och förändringar av motiv och skala är det tysta språk som naturen använder. Formen kan alltid överskrida de begrepp som fångat tingen. De frigörs eller muteras av lyhörd konstnärs stämma höjd för det stumma. I Stina Ekmans händer får tingen en tydlig röst.

------------------------------------------

AUGUSTA, OSCAR och HARRY HÖCKERTS pris på 118.000 kr till vardera delas i år mellan två mycket framstående konstnärer.  

Bo Larsson får priset med följande motivering:

Illuminerande och inomljusalstrande beskriver Bo Larsson omgivningen och visar i interiörer och stadsbilder hur vi förstår världen som levande rum, som rum för erfarenheter och minnen. De som blossar fram ur undanskymda mentala vrår och därför gestaltar sig desto verkligare, när upplevelsen återväcks.

Petter Zennström får priset med följande motivering:

Måleriska besvärjelser mot diskrimineringen är den skapande skillnaden för Petter Zennström. Donen för att bryta upp och infallsrikt blottlägga tillvaron uppenbarar en etik, rasande och utfallande till gesten. Med patos eftersöks dock den beslöjade rättvisan, som en riktad anklagelse fylld med övertygelsens obetvingliga kraft.

-------------------------------------------

GÖRAN LAGERVALLS pris på 100.000 kr går till arkitekten Mats Edblom med följande motivering:

Mats Edbloms signatur och hyllning till det monumentala skogslandskapet framgår med kraft och elegans av den ståtligaste av broar över Ångermanälven.

Med sällsynt mod och i handling har han tagit särskild vård om och utvecklar fortsatt en av Stockholmarnas viktigaste knutpunkter för framtiden: Glöm inte historien och de landvinningar tidigare utformning givit prov på. Minns att näset, Slussbacken, mellan Södermalm och Gamla Stan är vår vackraste förbindelse mellan land och det örika näste till stad vi lever i.

-------------------------------------------------------

AXEL THEOFRON SANDBERGS akvarellpris, 145.000 kr till vardera, delas mellan i år
mellan tre pristagare:

Curt Asker får Sandbergs akvarellpris för att han med fjädervasst stål oavsett medel litar på dansen som uppstår mellan luft och rymd. Alla elementen är inbjudna, eld, luft, vatten och jord. Förda tillsammans agerar de eteriskt. Lustfyllda bägare frambärs för var och en av de ögontörstiga att dricka ljuset ur.  

Maria Nordin får Sandbergs akvarellpris för att hon litar till akvarellmediet som väg och centrum för att skildra sin tids berättelser. Utspelen fångas människor emellan liksom det flytande tillståndet mellan olika händelser. Tystnaden och ensamheten i vardagen syns hos var och en i gemenskap.                                          

Madelene Oldeman tilldelas Sandbergs akvarellpris för att hon mellan bark och löv driver visionen mot ytterligheten. Teckningen blir en del av rummet och innehållet, motivet, blir ett med uttryckets väsen. Den bläckfyllde fjättras buren av torkat vatten och flyr sin beskrivning som ett färgfängslande flöde.

--------------------------------------------

ASMUND och LIZZIE ARLES skulptörpris på 100.000 kr går till konstnären Carl Boutard.

Carl Boutard tar avstamp i den oansenliga skapelsens fröer som naturen bjuder och tar ett luftsprång ut i volymer framkallade ur det redundanta, kapseln eller skalet som blev över. Tillsammans skapar sprången katedraler av sammanhang. Virvlande bär mellanrummen

fram helheten ur de rimmande delarnas innehåll.

------------------------------------------

INEZ LEANDERS BELÖNING på 100.000 kr till framstående kvinnlig konstnär delas ut i samarbete med föreningen Svenska konstnärinnor och går till:

Karin Wikström för ett måleri som konstnärerna tidigt kollegialt fascinerades av och som så övertygande piskade oss med humor och vass virtuositet. Ingen mänsklig egenskap, lust, last eller tillkortakommande undkommer hennes fabulerande öga. Det ömmande gisslet framförs med en avvägd balans mellan teckning och färg.

---------------------------------------

HANS OCH DESY VIKSTENS STIPENDIUM på 31.000 kr till konstnärer verkande i Hans anda tilldelas Lotta Hannerz.

Lotta Hannerz objekt och måleri och däremellan liggande former utmanar vardagen och verkligheten. Vaneseendets ovanor och språkets självklarheter frammanas som den obetydliga toppen av ett isberg. Därunder lever begreppen och föreställningarna lekfullt runt. Verken kräver ögonblicklig skärpa.

-----------------------------------------

VERA OCH GÖRAN AGNEKILS STIPENDIUM (på 50.000 kr vardera) till yngre konstnärer delas av två mottagare

Joakim Lager tilldelas ett stipendium ur Vera och Göran Agnekils stiftelse för sina handfast känsliga undersökningar av måleriets mönster- och motivverkande möjligheter. Vågsvall eller hårsvall formeras, binder samman bilderna och fängslar blicken. Den styrs ut mot öppna evighetsytor av en förtrollad repstege.

Jenny Åkerlund tilldelas ett stipendium ur Vera och Göran Agnekils stiftelse för sina utforskningar av oändligheten och universums allomfattande mysterium. Med blyerts och damm skapas rymdstoft utan skala som likt i synapsvärlden färdas utan hastighet, eller vid sidan av de för människan fattbara måtten.

Media

Media