Konstakademiens pristagare vid högtidssammankomsten 2017

Vid Konstakademiens högtidssammankomst den 17 februari 2017 utdelades 15 pris, belöningar och stipendier.

Övre raden: 
Eva Hild, tilldelad Asmund och Lizzie Arles skulptörpris
Professor em. i konstvetenskap Sten Åke Nilsson, tilldelad Göran Lagervalls pris  
Slottsarkitekten Andreas Heimowski, tilldelad Anders Mortners pris  
Skulptören Ebba Matz, tilldelad Paul Hedqvists belöning  
Konstnären Susanne Vollmer, tilldelad Ragnar von Holtens stipendium  
Viktor Kopp, tilldelad Axel Theofron Sandbergs akvarellpris 
Katrin Westman tilldelad Vera och Göran Agnekils Stipendium till yngre konstnärer 

Undre raden:
P G Thelander, tilldelad Axel Theofron Sandbergs akvarellpris 
Birgitta Andersson, tilldelad Axel Theofron Sandbergs akvarellpris  
Kent Lindfors, tilldelad Carl Christensen och Maria Ekmans pris
Konstnären Liv Strömquist, tilldelad Hans och Desy Vikstens stipendium  
Annette Senneby, tilldelad Inez Leanders belöning till framstående kvinnlig konstnär. Utdelad i samarbete med föreningen Svenska konstnärinnor.
Konstnären Liva Isakson Lundin, tilldelad Marta Larsson Romstipendium liksom Nisse Zetterbergs Romstipendium
Disa Rytt, tilldelad Vera och Göran Agnekils Stipendium till yngre konstnärer  

Sittande:
Ständig sekreterare Susanna Slöör
H M Konungen 
H M Drottningen
Preses Leif Bolter
Vice preses Fredric Bedoire 

Frånvarande:
Konstnären Claes Eklundh, tilldelad Augusta, Oscar och Harry Höckerts pris  

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Media

Media