Konstnärsstipendier hösten 2017

Den 1 september, öppnar höstens ansökningsomgång av stipendier riktade till konstnärer.  
Ansökan görs digitalt på Konstakademiens hemsida och finns öppen under perioden 1–15 september 2017.   
Sammanlagt fördelas ett knappt 30-tal stipendier.

 

UTSTÄLLNINGSSTIPENDIER 
Fyra stipendier inklusive utställning.

RESE- OCH VISTELSESTIPENDIER 
I Paris och Grez-sur-Loing under 2018.

ÖVRIGA STIPENDIER
Ett antal resestipendier samt stipendier på
belopp mellan cirka 15-60.000 kr.

 

Ansökningsperiod för samtliga stipendier är 1–15 september 2017.

Mer information och ansökan på Konstakademiens hemsida.

 

 

Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C, www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.