Rolf Schockprisen 2018

Report this content

Fyra enastående individer har utsetts av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien till mottagare av årets Rolf Schockpriser.

 

Prissumman uppgår till 400 000 kronor per prisområde, sammanlagt 1,6 miljoner kronor.

– Det är särskilt trevligt att lyfta ett pris som så tydligt förenar vetenskap och konst, helt enligt Rolf Schocks vilja. Årets pristagare visar på den bredd som de tre prisutdelande akademierna verkar inom. De har alla varit oerhört kreativa och framträdande inom sina områden, säger Göran K. Hansson, ordförande i The Rolf Schock Foundation och Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

2018 års Rolf Schockpris tilldelas:

Logik och filosofi

Saharon Shelah, Hebrew University of Jerusalem, Israel,

”för hans enastående insatser inom matematisk logik, speciellt inom området modellteori, där hans klassifikation av teorier i termer av så kallade stabilitetsegenskaper har inneburit en omdaning av forskningsfältet inom denna disciplin.”

Saharon Shelah har lämnat avgörande bidrag till matematisk logik, framförallt inom modellteori och mängdteori. Inom modellteori har Shelah utvecklatklassifikationsteori, som klassificerar första ordningens teorier med avseende på egenskaper hos deras klasser av modeller. Klassen av modeller till så kallade stabila teorier har en struktur som kan karaktäriseras i geometriska termer, medan klassen av modeller till en ”instabil” teori saknar struktur. Huvuddelen av modellteoretisk forskning i dag bygger på Shelahs arbeten.

Shelah har också gjort betydelsefulla bidrag inom mängdteori, bland annat utvecklat en ny variant av forcing-metoden och bevisat anmärkningsvärda resultat inom kardinaltalsaritmetik. Han har dessutom löst djupa problem inom andra områden, såsom algebra, algebraisk geometri, topologi, kombinatorik, datavetenskap och social choice-teori. Shelah har haft, och har fortfarande, ett enormt inflytande på utvecklingen inom matematisk logik, särskilt inom modellteori där han intar en oomtvistad särställning. Han har en närmast osannolik produktivitet, med 7 böcker och över 1100 artiklar till dags dato.

Mer information och kontaktuppgifter finns på www.rolfschockprisen.se

Presskontakt: Jessica Balksjö Nannini, Kungl. Vetenskapsakademien, jessica.balksjo@kva.se, 070 673 96 50.

 

Matematik

Ronald Coifman, Yale University, USA, belönas med 2018 års Rolf Schockpris i matematik,

”för hans fundamentala bidrag till ren och tillämpad harmonisk analys”.

Ronald Coifman har gjort betydande insatser inom harmonisk analys. Han har bevisat flera klassiska resultat. Under den senaste tiden har han ägnat sig åt tillämpad harmonisk analys och närliggande områden. Tillsammans med Yves Meyer har han gjort stora insatser inom teorin för wavelets som har viktiga tillämpningar inom bildkompression, signalbehandling och datorseende. Den senaste tiden har han med samarbetspartners utvecklat den så kallade diffusionsgeometrin som ger möjlighet att skapa metoder för att hitta strukturer hos stora datamängder.

Mer information och kontaktuppgifter finns på www.rolfschockprisen.se

Presskontakt: Jessica Balksjö Nannini, Kungl. Vetenskapsakademien, jessica.balksjo@kva.se, 070 673 96 50.

 

De visuella konsterna

Rolf Schocks pris i de visuella konsterna 2018 tilldelas Andrea Branzi,

”för hans långa och betydelsefulla engagemang i diskussionen om staden, arkitektur och design. Som arkitekt, tänkare, skribent och filosof är han en av huvudpersonerna bakom italiensk radikal design och hur den formulerades efter modernismen. Genom Archizoom Associati, som han var med att grunda 1966, har han starkt bidragit till artikulerandet av arkitektur som kritik och teori. Projektet No-Stop City och begrepp som anti-design är fortsatt centrala i samtida arkitektur- och designkontext, kanske än mer idag än när de en gång utformades.”

Andrea Branzi, född 1938, är en italiensk arkitekt, designer, debattör och författare. 1966 är Branzi medgrundare av studion Archizoom Associati, som med sitt projekt No-stop city tre år senare bidrog till att formulera arkitektur som kritik och teori. No-stop city visar på de yttersta konsekvenserna av den sena kapitalismens urbana utveckling. Det var en Superarchitettura, en superarkitektur, bestående av superproduktion och superkonsumtion. Tillsammans med andra italienska grupper som Superstudio inledde de en förnyelse av inte bara italiensk design utan formulerade en design i en bred kulturell och politisk kontext. Denna, så kallade Radikal design eller Anti-design, fick sitt internationella genombrott med utställningen Italy: The New Domestic Landscape på MOMA 1972. Andrea Branzi har haft en nyckelroll i designriktningar som Global Tools, Alchimia och Memphis. Bland hans mer kända möbler finns Superonda sofa, 1966, Mies chair, 1968, och den modulära Safari sofa, 1968, alla avsedda att ifrågasätta reglerna för hur vi bor. Under 80-talet kom Animali Domestici, hybrider av natur och konstgjordhet och efter milleniumskiftet utvecklas Branzis design till personliga objekt av mer fragmenterad sammansättning fyllda av subtil jiddisk ironi.

Mer information finns på www.konstakademien.se

Kontakt: Isabella Nilsson, ständig sekreterare, Kungl. Akademien för de fria konsterna, isabella.nilsson@konstakademien.se,  08 10 22 08, 070 856 38 68

 

De musikaliska konsterna

Barbara Hannigan, kanadensisk sopran och dirigent, tilldelas Rolf Schockpriset 2018 i de musikaliska konsterna.

”Hannigan är en extraordinär och nyskapande artist med ett dynamiskt och intensivt förhållningssätt till den musik hon framför, ofta rent ekvilibristiska sceniska tolkningar, där hon själv oftast både ikläder sig rollen som sångsolist och dirigent samtidigt. Hennes repertoar spänner över ett imponerande fält, med en stor nyfikenhet på den nya musiken. Hon driver sedan ett flertal år också det unika mentorsprojektet Equilibrium Young Artists som riktar sig till unga nyblivna professionella musiker över hela världen”.

Mer information och kontaktuppgifter finns på http://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/priserutmarkelserochstipendier/rolfschockpriset.123.html

Presskontakt: Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien, 0708 89 55 84, fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se.

Om priset

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Kungl. Musikaliska akademien ska utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och priset delas ut varje år. Årets prisutdelning kommer att ske den 15 oktober 2018 i Hörsalen i Kungl. Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12 i Stockholm. Mer information kommer att finnas på www.kva.se/kalendarium.

Prissumman uppgår till 400 000 kronor per prisområde, sammanlagt 1,6 miljoner kronor.

Mer information finns på: www.rolfschockprisen.se

 

 

Konstakademien
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C (hiss)
Stockholm
08-23 29 45
www.konstakademien.se