Utställningsstipendiat Clara Gesang-Gottowt

Välkommen till vernissage för utställningsstipendiaten Clara Gesang-Gottowts utställning
Målningar 2015-2017. Galleri Öst, Konstakademien. Lördagen den 14 oktober kl. 12.00-16.00.
Utställningen invigs kl. 12.30 av Isabella Nilsson, ständig sekreterare vid Konstakademien.

 

 

Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C, www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Media

Media