Nu kan du räkna ut vad det kostar att lösa ditt bundna bolån

Att lösa bundna bolån i förtid kan kosta pengar. Många har svårt att förstå hur banken har räknat ut beloppet de får betala, den så kallade ränteskillnadsersättningen. Nu finns en kalkyl som hjälper konsumenterna att räkna ut beloppet.

Banken kan ha rätt att ta ut en ersättning när ett bundet bolån ska lösas i förtid. I låneavtalet står villkoren för lånet och vad som gäller när lånet ska lösas i förtid. Men många konsumenter blir ändå förvånade när ränteskillnadsersättningen ska betalas och har inte förstått att det kan kosta pengar att lösa ett bundet bolån.

–Vi har fått många samtal genom åren i vår rådgivning kring de här frågorna. Många vill veta varför de ska betala för att lösa lånet. Konsumenterna förstår inte hur beräkningen gått till och hur banken kom fram till summan, säger Kicki Westerståhl på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

För att underlätta för konsumenterna har Konsumenternas Bank- och finansbyrå tagit fram en kalkyl där det lätt går att räkna ut vad det skulle kosta att lösa ett bundet bolån idag. I kalkylen finns också en förklaring till hur beräkningen har gått till.

– En stor fördel är att konsumenterna själva kan räkna ut vad det kostar och se hur beräkningen har gått till, säger Kicki Westerståhl.

Här kan du räkna ut ränteskillnadsersättningen (http://www.bankforsakring.konsumenternas.se/Lana--Betala/Bolan/Berakna-ranteskillnadsersattning/)

För ytterligare information kontakta:
Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå på telefon 073-962 59 69 eller Ulf Rydstedt på telefon 08-522 789 88 eller Eva Lindström 08-522 789 86.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå lämnar information och vägledning till privatpersoner i frågor som rör bank, fondbolag eller andra finansiella institut. Rådgivningen är kostnadsfri för konsumenterna och verksamheten finansieras av branschen.
Bank- och finansbyrån är en stiftelse vars styrelse är tillsatt av Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen.

 

 

Taggar:

Dokument & länkar