Bästa villaförsäkringen?

Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå poängbedömer sedan en tid flera olika försäkringar. Från och med idag sätter vi poäng också på villaförsäkringar. På så sätt kan du på ett enkelt sätt jämföra skillnader mellan bolagen.  

Våra jämförelser av försäkringsbolagens villkor och ersättningar är unika på marknaden. Vi har redan tidigare jämfört villaförsäkringar men nu rangordnar vi också bolagen med poäng för att göra jämförelsen tydligare och enklare. I jämförelsen framgår dessutom hur nöjda bolagets kunder är eftersom vi också visar Svenskt kvalitetsindex betyg på kundnöjdhet.

- Alla villförsäkringar är inte lika. Vi vill vara en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och poängbedömer därför olika försäkringars innehåll. Nu blir det mycket enklare att ta reda på hur din villaförsäkring står sig innehållsmässigt, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vi jämför bara rena villaförsäkringar även om du som konsument ofta kommer i kontakt med innehållet som en del av en ”Villahemförsäkring”. Vill du skaffa dig en helhetsbild ska du också titta på vår poängjämförelse av hemförsäkringar.

Vi jämför färdiga produkter utan tillägg

Många försäkringsbolag har börjat sälja två, och ibland till och med tre, färdiga villaförsäkringsprodukter. De kan t ex heta ”Villa Bas” och ”Villa Stor”. Dessa produkter får olika poäng eftersom innehållet skiljer sig åt.

- Om ett mervärde, som t ex allrisk för villa, redan ingår i försäkringsbolagets färdiga produkt får de högre poäng, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi jämför däremot inte om det går att lägga till mervärden till den färdiga produkten, vilket det ofta går att göra, fortsätter han.

De flesta konsumenter är också intresserade av priset på försäkringarna. De har visat sig svåra att få fram på ett rättvist och jämförbart sätt. Vår målsättning är dock att det ska gå att se priser i kommande versioner av jämförelsen.

Jämför villaförsäkringar
Jämför hemförsäkringar

För mer information, kontakta:

Gustav Jonsson
gustav.jonsson@konsumenternas.se, 070-8735802

Peter Stark
peter.stark@konsumenternas.se, 070-7996464

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en stiftelse vars uppdrag är att stödja och hjälpa konsumenter inom området privata, frivilliga försäkringar. Byråns huvudmän är  Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring. Verksamheten finansieras av försäkringsbranschen.

Taggar:

Citat

- Vi vill vara en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och poängbedömer därför olika försäkringars innehåll.
Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå