Stora skillnader i försäkringsbolagens pensionsutbetalningar

Hur stor pension du får varje månad beror inte bara på avkastning och avgifter. Lika viktigt är det att titta på hur försäkringsbolaget portionerar ut ditt pensionskapital. Skillnaderna är stora mellan hur bolagen betalar ut pensionen, visar en sammanställning från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

När du ska jämföra vilket försäkringsbolag som ger mest i pension räcker det inte bara med att titta på den höga avkastningen eller den låga avgiften. Det är minst lika viktigt att känna till hur bolaget portionerar ut pensionen. Två viktiga faktorer som har stor betydelse då bolagen bestämmer hur mycket pension de kan portionera ut från en pensionsförsäkring är:

  • Livslängsantagande – försäkringsbolagets bedömning om hur länge du förväntas att leva.
  • Prognosränta (fördelningsränta) – den framtida avkastning som försäkringsbolaget tror att pensionskapitalet kommer att ha under utbetalningstiden.

Eftersom det tidigare inte har funnits någon sammanställning av försäkringsbolagens livslängdsantaganden och prognosräntor begärde Konsumenternas Försäkringsbyrå, i samarbete med Finansinspektionen, nyligen in uppgifterna från försäkringsbolagen.

Du kan nu själv se skillnaden
Uppgifterna har nu sammanställts för både kollektivavtalad tjänstepension och för privat pension. Du kan nu konkret se resultatet av hur försäkringsbolagen har räknat. I jämförelserna visas hur pensionsutbetalningen ser ut vid fyra tillfällen, vid 65, 75, 85 och 95 år, samt respektive försäkringsbolags livslängdsantagande och prognosränta.

-Den enskilda konsumenten har idag ett stort eget ansvar för sin pension. För att en konsument ska ha möjlighet att kunna göra rationella val så måste information finnas tillgänglig för att kunna göra just detta, säger Marcus Lindenius ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Han säger också att det i första hand är bolagen som har ansvar för att informera sina kunder hur stor pensionen blir vid utbetalningen.

Samma sparade pensionskapital kan ge olika utdelning
Att uppgifterna från försäkringsbolagen nu redovisas är ett viktigt steg i att visa upp hela bilden av vad som påverkar hur mycket du slutligen får i pension. Samma sparade pensionskapital kan vid pensionstillfället ha olika storlek på utbetalningarna beroende på hur det enskilda försäkringsbolaget har räknat.

– Det är helheten av bolagets avgifter, avkastning och sättet som de hanterar utbetalningen på som är avgörande för hur mycket konsumenten får i plånboken som pensionär. Skillnaden kan vara flera tusen kronor i månaden, säger Carita Lindborg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Jämförelserna finns på www.konsumenternas.se

Ytterligare information:
Marcus Lindenius, telefon: 08-522 789 69, Carita Lindborg, telefon: 08-522 789 78.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Den enskilda konsumenten har idag ett stort eget ansvar för sin pension. För att en konsument ska ha möjlighet att kunna göra rationella val så måste information finnas tillgänglig för att kunna göra just detta.
Marcus Lindenius
Det är helheten av bolagets avgifter, avkastning och sättet som de hanterar utbetalningen på som är avgörande för hur mycket konsumenten får i plånboken som pensionär. Skillnaden kan vara flera tusen kronor i månaden.
Carita Lindborg