Vad kostar din privata pensionsförsäkring?

Konsumenternas Försäkringsbyrå kompletterar nu Pensionsguiden så att den också hanterar privata pensionsförsäkringar. I en ny beräkningsfunktion kan du se olika privata pensionsförsäkringars JämförPris, det vill säga vad de kostar dig i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning fram till dess du ska gå i pension. Dessutom visar vi vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Många konsumenter har privata pensionsförsäkringar – även om de flesta slutat spara aktivt i dem när skatteförmånerna för sparformen togs bort den 1 januari 2016.

- De privata pensionsförsäkringarna kommer att utgöra en del av många konsumenters totala pension, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Därför vill vi kunna visa ett JämförPris på privata pensionsförsäkringar, på liknande sätt som vi tidigare har visat på kostnaderna för kollektivavtalade tjänstepensioner. Vi utgår från dina egna uppgifter om hur gammal du är, när du vill gå i pension och hur mycket du sparat ihop i din privata pensionsförsäkring. Du får möjlighet att se JämförPris på olika bolags sparalternativ och ta ställning till om det kan vara värt att flytta ditt kapital.

- Vi visar bara JämförPris från bolag som det är möjligt att flytta pengar till, tillägger Gustav Jonsson, jurist och en av dem som tagit fram beräkningsfunktionen JämförPris. Men du kan dessutom skriva in uppgifter om din egen försäkring och jämföra den mot sparalternativen som du kan flytta till.

- Förutom JämförPriset bör du också titta på andra faktorer som påverkar hur mycket du får i pension, bland annat avkastning, fondutbud och garantier, avslutar han.

Samtidigt som vi kompletterat Pensionsguiden med privata pensionsförsäkringar har vi också förbättrat möjligheten att visa JämförPris på de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Nu kan du lägga till ett redan intjänat kapital som du har hos din nuvarande arbetsgivare.

Konsumenterna hittar tjänsten på adressen konsumenternas.se/Pension/Pensionsguiden/Privat pension/JämförPris

KONTAKT

Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå
e-post: carita.lindborg@konsumenternas.se
tel: 08-522 789 78, 070 386 94 75

Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå
e-post: stefan.thelenius@konsumenternas.se
tel: 08-522 789 69, 073-037 23 94

Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå:
e-post: gustav.jonsson@konsumenternas.se
tel: 08- 522 789 79

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en oberoende stiftelse med uppdrag att stödja och hjälpa konsumenter inom området privata, frivilliga försäkringar. Bakom verksamheten står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

Taggar:

Om oss

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få opartisk fakta och vägledning inom försäkringsområdet.

Snabbfakta

Konsumenternas Försäkringsbyrå har som övergripande uppdrag att hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut inom det finansiella området. Det gör vi bl a genom att: • tolka försäkringsvillkor • beskriva lagar och regler • jämföra försäkringsprodukter • beskriva hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.
Twittra det här

Citat

- De privata pensionsförsäkringarna kommer att utgöra en del av många konsumenters totala pension, säger Carita Lindborg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Därför vill vi kunna visa ett JämförPris på privata pensionsförsäkringar, på liknande sätt som vi tidigare har visat på kostnaderna för kollektivavtalade tjänstepensioner.
Carita Lindborg. jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå