Bolund förhalar kontantutredning

Report this content

En enig riksdag gav Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i uppdrag att tillsätta en utredning om kontanterna i Sverige. Utredningen har ännu inte synts till och Kontantupproret befarar att ministern försöker förhala frågan.

För över ett år sedan gav ett enigt finansutskott i riksdagen regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om statens roll på betalmarknaden. Bakgrunden är utvecklingen där det blir allt svårare att betala med kontanter i Sverige.

- När kontanterna försvinner lämnas stora grupper utan möjlighet att sköta sina vardagsärenden. Ett helt digitalt betalsystem hotar även vår beredskap i händelse av en kris eller ett cyberangrepp. Därför är det ett politiskt ansvar att se till att kontanterna finns kvar, säger Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson.

Riksdagen begärde att regeringen tillsätter en utredning som:

  1. Analyserar konsekvenserna av digitaliseringen på betalmarknaden

  2. Kartlägger statens och den privata sektorns roller för en säker betalmarknad
  3. Tar ställning till den föreslagna e-kronan
  4. Klargör begreppet legalt betalmedel och vad det i praktiken innebär för rätten att använda kontanter.

I våras svarade Per Bolund på en enkel fråga i riksdagen och lovade att den begärda utredningen skulle tillsättas under 2020. Varför det skulle behöva ta så lång tid framgick inte. Särskilt som frågan blir mer och mer akut borde han arbeta snabbare anser Kontantupproret.

- Alla som har tagit sig tid att sätta sig in i kontantfrågan inser hur viktig den faktiskt är. Nu är vi i november och Bolund har bara en dryg månad på sig, men ännu har vi inte sett tillstymmelse av någon utredning. Intrycket blir tyvärr att ministern förhalar och obstruerar riksdagens beslut, säger Björn Eriksson.

För mer information, vänligen kontakta Björn Eriksson 070-6264606

Om Kontantupproret: Kontantupproret är ett löst sammansatt nätverk av privatpersoner och intresseorganisationer som tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela landet.

Prenumerera

Media

Media