Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna

Report this content

Kontantupproret JO-anmäler Region Dalarna för beslutet att inte ta emot kontanter som betalning för patientavgifter. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett tidigare avgörande slagit fast att offentliga vårdgivare måste acceptera kontanter.

Region Dalarna är en offentlig myndighet som bland annat ansvarar för sjukvården i Dalarna. Regionen har genom ett beslut tagit bort möjligheten till kontant betalning av patientavgifter. Björn Eriksson som är ordförande i Kontantupproret JO-anmäler nu regionen.

- Det strider mot lagen att vägra ta emot kontant betalning för patientavgifter. När Region Kronoberg beslutade att inte ta emot kontanter slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att det var fel. Nu är det Dalarna som gör samma sak, säger Björn Eriksson.

Kontantupproret menar att det är särskilt viktigt att kunna betala med kontanter i sjukvården.

- För det första handlar det ofta om äldre människor som kanske inte klarar av att hantera digitala betalmedel. De måste få betala sina avgifter på ett sätt som passar dem. För det andra finns en integritetsaspekt i detta. Kortbetalningar syns på kontoutdrag och det kan finnas många skäl till att man inte vill att omgivningen ska få reda på att man besökt sjukvården, säger Björn Eriksson.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan läsas här.

För mer information:

Björn Eriksson, tel 070-6264606

Om Kontantupproret

Kontantupproret är ett nätverk av organisationer och föreningar som tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel i Sverige. Kontantupproret anordnar möten och seminarier samt bildar opinion för användningen av kontanter. Vi anser att det behövs ett tydligt regelverk kring kontanterna och att det inte bara kan vara privata aktörers sak att besluta om.kontanternas framtid. Våra förslag finns sammanfattade i en skrift som kan laddas ner. Läs mer om Kontantupproret på vår hemsida.

Prenumerera

Media

Media