Ny bok om kontanter – politikens ansvar lyfts fram

Report this content

Vi har idag nästan blivit helt kontantlösa i Sverige och politikerna har varit för passiva. Ett kontantlöst samhälle gör att människor hamnar utanför och det innebär stora risker för vår beredskap. Det skriver Björn Eriksson i en ny bok från Kontantupproret.


Sverige är det land i världen där kontanterna har minskat allra mest och idag beräknas mindre än var tionde köp ske kontant. Till skillnad från våra grannländer har vi inte något regelverk om att konsumenter ska kunna använda kontanter som betalmedel. Det här skapar stora problem enligt en ny bok från Kontantupproret.

- Många butiker och serviceställen slutar att ta emot kontanter. Det drabbar många äldre, funktionshindrade, förföljda personer och andra som inte har möjlighet att använda digitala betalmedel. Vi brukar i andra sammanhang tala om hur viktigt det är att alla ska vara inkluderade i samhället. När det gäller kontanterna verkar detta som bortblåst, säger Björn Eriksson, ordförande för Kontantupproret.

Förutom att många hamnar utanför innebär ett kontantlöst samhälle att vår nationella beredskap blir sämre. Vid en kris eller om datasystemen havererar är vi utlämnade om kontanter inte finns, något som MSB också påpekat.

- Det är därför avgörande att vi inte monterar ner den infrastruktur som finns runt kontanterna. Här behöver staten kliva in och ta ett större ansvar. Är det något pandemin borde ha lärt oss så är det att inte nonchalera vår beredskap, säger Björn Eriksson.

I boken lyfter Kontantupproret fram två krav. För det första att det blir ett lagkrav på handeln att ta emot kontanter, liknande den modell som finns i Danmark och Norge. För det andra att staten tar ett större ansvar för infrastrukturen runt kontanterna. Det skulle minska handelns kostnader för kontanthanteringen och säkra den nationella beredskapen.

En statlig utredning, ”Statens roll på betalmarknaden som leds av Anna Kinberg Batra ska till november 2022 lägga fram förslag om bland annat kontanterna i Sverige. Kontantupproret menar att frågan behöver hanteras snabbare än så med tanke på den snabba utveckling som sker.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Eriksson, 070 626 46 06

Prenumerera

Media

Media