Utredning om kontanter ett beställningsjobb från bankerna

Report this content

Idag presenterade Anna Kinberg Batra utredningen om framtidens betalmarknad. Utredningen har ett digitalt perspektiv och konkreta åtgärder för att säkra kontanterna saknas helt. Det kan bara beskrivas som ett beställningsjobb från bankerna, menar Kontantupproret.

En allt större del av betalningarna sker idag digitalt och på många håll i handeln och på serviceställen accepteras inte kontanter som betalning. Det skapar stora bekymmer i vardagen för människor som inte har tillgång till eller av olika skäl inte vill använda digitala verktyg. I detta utanförskap finns många äldre, funktionshindrade, socialt utsatta och personer som lever under hot. Kontanterna är även en fråga om krisberedskap, om de digitala systemen inte skulle fungera.

- Problemen tas upp och beskrivs utförligt i utredningen, men sedan föreslås i praktiken ingenting. I stället vill den omdefiniera begrepp, ha ”ökade insatser” på ett antal områden samt göra några marginella regeljusteringar. Frågan om att säkra kontanternas ställning skjuts upp ytterligare. Det är katastrofalt dåligt, säger Björn Eriksson som är ordförande i Kontantupproret.

Det enda av som föreslås av betydelse är att apoteken ska acceptera kontant betalning vid köp av receptbelagda mediciner. Sveriges Konsumenter föreslår i ett Särskilt yttrande till utredningen skrivit att ett sådant lagkrav bör gälla alla livsnödvändiga varor, såsom livsmedel, drivmedel, apoteksvaror, kläder och liknande. Även Riksbanken har tidigare pekat på att en sådan lagstiftning är nödvändig, men det har utredningen inte lyssnat på.

- Jag vill kalla det ett beställningsjobb från bankerna som länge velat avskaffa kontanterna. Utan kontanter kan de sätta vilka avgifter de vill för både kort och transaktioner. Bankerna håvar in ännu större vinster och vi medborgare har inte ens möjlighet att ta ut våra pengar, säger Björn Eriksson.

Utredningen kommer nu att hanteras i finansdepartementet och skickas ut på remiss. Kontantupproret ser ett starkt folkligt stöd för kontanterna och hoppas att flera av riksdagspartierna ser de större perspektiven i frågan.

- Utredningen verkar ha arbetat i en bunker under de senaste två åren. Kriget i Ukraina har visat att vi inte kan göra oss beroende av digitala system. Det måste finnas både digitala och analoga betalmedel, något som alla våra grannländer förstått. Från Kontantupproret kommer vi nu tillsammans med våra medlemsorganisationer att samtala med riksdagens partier, närmast vid ett stort seminarium i Riksdagen 12 april. Utredningens förslag måste ändras, säger Björn Eriksson.

Kontantupprorets förslag

En lagreglering likt den som finns i Danmark och Norge. Där är alla butiker och serviceställen skyldiga att acceptera kontanter som betalning, med vissa specificerade undantag. Det innebär att fastän digitala betalningar är klart vanligast så kan alla invånare sköta sina betalningar som de önskar. Läs mer här.

Länk till utredningen: https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/03/sou-202316/

För mer information:

Björn Eriksson, tel 070-6264606

Om Kontantupproret

Kontantupproret är ett nätverk av organisationer och föreningar som tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel i Sverige. Kontantupproret anordnar möten och seminarier samt bildar opinion för användningen av kontanter. Vi anser att det behövs ett tydligt regelverk kring kontanterna och att det inte bara kan vara privata aktörers sak att besluta om.kontanternas framtid. Våra förslag finns sammanfattade i en skrift som även kan laddas ner. Läs mer på Kontantupprorets Facebooksida och hemsida.

Prenumerera

Media

Media