Anja Peters ny CFO på Kontigo Care

Report this content

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har anlitat Anja Peters för tjänsten som ny CFO för bolaget. Anja Peters tillträder rollen den 31 mars 2019 och efterträder då Karin Almqvist Liwendahl.

Anja Peters kommer närmast från Allenex AB/ CareDx International AB där hon arbetat som koncernens CFO under ett antal år. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor på Ernst & Young AB.

”Anja har lång erfarenhet av strategiska och finansiella frågor i listade bolag och vi är glada att hon ansluter till Kontigo Care. Då Karin valt att gå vidare till nya uppdrag så vill jag passa på att tacka henne för hennes bidrag till Kontigo Care”, säger Kontigo Cares VD Ulf Kindefält.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80.

Allmänna frågor: E-post:
info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Karin Almqvist Liwendahl, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post:
ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com
 
Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.  
 

Prenumerera

Dokument & länkar