Kontigo Care: Avtal med tre kommuner som tillsammans omfattar över 200 000 invånare

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. De tre kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 210 000 invånare, varav över 100 000 invånare bor i en av kommunerna.

Kontigo Care har slutit avtal med ytterligare tre kommuner för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. En kommun har lagt inledande ordrar och de andra två förväntas lägga beställningar inom kort. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 42 kommuner vilka tillsammans omfattar cirka 1,3 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 40 000 av dessa alkoholister och därtill konsumerar ytterligare 130 000 personer alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa.

”Vi fortsätter vår expansion och ser fram mot att hjälpa ytterligare tre kommuner att digitalisera sin beroendevård. De tre kommunerna har vardera fler invånare än en genomsnittlig kommun och en av dem är bland Sveriges största kommuner. Nu påbörjar vi en process där vi utbildar och stöttar våra nya kunder för framgångsrik implementering av TripleA i verksamheterna”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh i en kommentar.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl 08.30 CET.

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Taggar:

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.