Kontigo Care förstärker säljkåren

Report this content

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som en del av sin satsning på utökade marknadsaktiviteter på den svenska marknaden, har anställt två nya säljare med ansvar för Göteborgsregionen respektive Sydsverige. Vidare har bolaget kontrakterat en erfaren konsult för aktiv och fokuserad telefonbearbetning och mötesbokning, i syfte att frigöra säljtid för bolagets kundansvariga. Antalet säljresurser uppgår efter rekryteringarna till sju personer, eller nästan hälften av antalet anställda i bolaget.

”Jag är väldigt nöjd över att vi har anställt två nya säljare”, säger Stefan Helander, Kontigo Cares säljchef. ”Med hjälp av de nya säljarna och den tillförda innesäljresursen kommer vi på ett ännu bättre sätt att kunna täcka Sverige geografiskt, samt jobba kvalitativt med våra befintliga och nya kunder. Vi har hittills träffat närmare 130 kommuner och har redan avtal med 63 kommuner. Målsättningen är att fortsätta utöka vår kommunala portfölj till en betydande andel av samtliga svenska kommuner. Vi ska dessutom ta hand om och utveckla de kommuner som redan använder Previct, så att de via coachning och utbildning implementerar våra lösningar fullt ut i sin verksamhet. Parallellt med detta fortsätter vi att utveckla affärsrelationen med de behandlingshem och de företag inom företagshälsan som vi redan idag har avtal med”, fortsätter Stefan Helander. ”Uppgiften är stor och utmanande, men jag har förtroende för att vi med de resurser som nu har tillförts säljavdelningen ska komma en lång väg i vår måluppfyllnad. Det är i sammanhanget värt att minnas att vi har en oerhört god återkoppling från de kunder som nu har använt våra lösningar i 6-18 månader. Jag har aldrig tidigare varit med om att sälja en lösning med en så god återkoppling och ett sådant intresse från potentiella kunder, som Previct. 2018 kommer att bli ett spännande år”, avslutar Stefan Helander.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

   

Prenumerera

Dokument & länkar