Kontigo Care inleder rekrytering av ny CFO med tillträde under våren 2017

Kontigo Care har inlett rekryteringen av en heltidsanställd CFO med tillträde under våren 2017. Kontigo Cares nuvarande CFO Sara Karlsson har sedan starten 2013 arbetat på konsultbasis i bolaget men i och med att uppdragets omfattning har vuxit i takt med bolagets utveckling är det ej längre tidsmässigt förenligt med hennes övriga uppdrag i den egna konsultverksamheten.  

Sara Karlsson kommer att fortsätta sitt uppdrag i Kontigo Care tills företagets nya CFO tillträder och även finnas tillgänglig för Kontigo Care framgent.    

”Det är väldigt tråkigt att Sara Karlsson beslutat att lämna Kontigo Care då hon har varit en central del i bolagets utveckling, från starten och fram till där vi är idag med en färdig produkt lanserad på marknaden. Vi vill tacka Sara för ett mycket gott samarbete och för hennes insatser i företaget. Bolaget inleder nu rekryteringen av en ny CFO som blir delaktig i att driva bolaget vidare mot den spännande framtid som väntar oss”, säger Henrik Nordlindh, VD Kontigo Care, i en kommentar.

Allmänna frågor: 
E-post: info@kontigocare.com  

IR- och pressfrågor: 
Annika Johansson 
IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB 
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Taggar: