Kontigo Care satsar på att vidareutveckla sin AI-baserade applikation för att monitorera drognykterhet

Report this content

Styrelsen i Kontigo Care beslutade vid dagens styrelsemöte att investera i en vidareutveckling av Bolagets AI-baserade applikation för ögonmonitorering av drognykterhet.

Satsningen innebär ytterligare förstärkning av företagets kompetens inom mjukvaruutveckling och att en analys påbörjas med avsikt att leda till en kommande klinisk studie. Bolaget har under 2021 utvecklat en AI-baserad applikation för pupill- och irisdetektion med syfte att med mobiltelefonkamera låta klienter registrera förändring av bland annat pupillstorlek för att monitorera drognykterhet.

Bolagets eHälsoplattform Previct® används idag som förstärkt digitalt stöd inom beroendevården i kommunernas socialtjänst och finns i ca 50% av Sveriges kommuner och i viss utsträckning inom specialistsjukvården. Även privata vårdgivare och företagshälsovård utnyttjar dagligen möjligheterna till effektiv vård och uppföljning av beroendeproblematik med fokus på alkohol och spel. En stor del av beroendeproblematiken består av blandmissbruk varför möjligheten att även monitorera drognykterhet efterfrågas av våra kunder.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 6 oktober 2021, kl. 12:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Taggar:

Prenumerera