Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Report this content

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Tillsammans har de båda kommunerna en befolkningsmängd om cirka 70 000 invånare.

Två kommuner, omfattande cirka 10 000 respektive 60 000 invånare, har slutit avtal med Kontigo Care och därtill lagt inledande beställningar av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Inberäknat de två nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 48 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,6 miljoner invånare. Utifrån nationell statistik innebär det att 48 000 av dessa är alkoholister och ytterligare 160 000 personer konsumerar alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. 

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget. 

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017 kl 08.30 CET. 

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Taggar: