Kontigo Care uppdaterar finansiell kalender

Report this content

Kontigo Care AB (publ) senarelägger årsstämman 2021

Kontigo Care har uppdaterat kalendariet på bolagets hemsida, med ändrat datum för årsstämma från tisdagen den 31 maj 2021 till torsdagen den 23 juni 2021, klockan 11.00 CET. Styrelsen bedömer att en senarelagd årsstämma ökar möjligheten att hålla en fysisk stämma.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar