Ellevio anlitar Kontract och Copper för analys, upphandling och införande av IT-tjänster

När Ellevio såldes av från Fortum uppstod behovet av en helt ny IT-infrastruktur. För att hjälpa till med analys, upphandling och implementering av IT-tjänster anlitades IT- och managementkonsulten Kontract tillsammans med Copper AB. När arbetet nu är i den avslutande fasen kan konstateras att Ellevio hittat en samarbetspartner med stor erfarenhet, får moderna och skalbara lösningar och har ökat sin egen kunskap om marknaden, kravställning och leverantörsstyrning vilket ger en bra grogrund inför avtalsperioden.

Våren 2015 såldes Ellevio, tidigare Fortum Distribution, från Fortum till ett konsortium av nya ägare. Försäljningen innebär att Ellevios verksamhet senast den 1 juni 2017 ska vara helt skild från Fortum vilket bland annat att får konsekvensen att levererade IT-tjänster från Fortum och dess externa leverantörer kommer att upphöra.

Stort upphandlingsbehov
Ellevio har således ett behov att införskaffa motsvarande tjänster för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Kontract anlitades tillsammans med Copper AB i juni 2015 initialt för att tillsammans med Ellevio genomföra en analys i syfte att ta fram ett beslutsunderlag inför upphandling och införande av nya IT-tjänster och sedermera även genomförande av dessa.

Uppdraget är uppdelat i tre faser: analysfasen med framtagande av beslutsunderlag; upphandlingsfasen med planering och upphandling och slutligen transitionsfasen med införande av IT-tjänster och överföring av ansvar till ny leverantör.

Unikt team från Kontract och Copper
För uppdraget har Kontract och Copper satt samman ett unikt team med de kompetenser som behövs under de tre faserna. Kontract och Copper har i detta uppdrag bistått med kompetens och erfarenhet från verksamhetsutveckling, ledning och styrning, analys, projektledning, upphandling, arkitektur samt specialistkunskap kring en rad olika teknikområden.

– Kontract och Copper har med sina erfarenheter och kompetens varit avgörande för att upphandlingsuppdraget kunde genomföras med den höga kvalitet och hastighet som krävdes, säger Jan Olsson, Manager Network & Infra Solutions, Ellevio.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. Företaget tillser att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Ellevio har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 2 000 personer runt om i Sverige.

Kristian Franzén, VD

Kontract IS Services AB

Trädgårdsgatan 14, 702 12 Örebro
Direkt 010-447 45 33
Växel 010-447 45 00
e-post: kristian.franzen@kontract.se
Webb: www.kontract.se

Kontract är helt oberoende IT-konsulter.

Vi hjälper uppdragsgivare att få maximal effekt av investeringar inom verksamhetsnära IT-tjänster och infrastruktur genom att erbjuda tjänster inom analys, kvalificerad rådgivning, upphandling och implementering. Kontract hjälper kunder som exempelvis Atlas Copco och Mölnlycke Health Care att uppnå IT-kostnadsreduktion och ökad verksamhetsnytta.

Om oss

Kontract är helt oberoende IT-konsulter. Vi hjälper uppdragsgivare att få maximal effekt av investeringar inom verksamhetsnära IT-tjänster och infrastruktur genom att erbjuda tjänster inom analys, kvalificerad rådgivning, upphandling och implementering. Kontract hjälper kunder som exempelvis Atlas Copco, SCB och Martin & Servera att uppnå kostnadsreduktion och ökad verksamhetsnytta.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kontract och Copper har med sina erfarenheter och kompetens varit avgörande för att upphandlingsuppdraget kunde genomföras med den höga kvalitet och hastighet som krävdes.
Jan Olsson, Manager Network & Infra Solutions, Ellevio.