Ung Cancers förkämpe får ta emot ledarskapsstipendium

Idag den 26 april tilldelas Julia Mjörnstedt, grundare av och generalsekreterare för Ung Cancer, stipendiet Kompassrosen på 250 000 kronor av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiet överlämnas av Hans Majestät Konungen vid ett seminarium om ungt ledarskap på Stockholms Slott. Julia är en passionerad världsförändrare som bestämt sig för att inte köpa läget utan göra en skillnad för tusentals andra, hon vill stötta unga cancersjuka och ge dem möjlighet att inte bara överleva, utan även ha ett riktigt bra liv.

Julia Mjörnstedt, 26 år från Göteborg, startade tillsammans med sin vän Hanna Wekell Ung Cancer för att ge unga cancersjuka stöd och ett sammanhang där det är okej att känna och få utlopp för alla olika känslor. De identifierade ett stort behov av mötesplatser, information och debatt som driver unga vuxna cancerdrabbades frågor.

– Julia Mjörnstedt får stipendiet inom ideell sektor då hon med passionerad vilja, kreativt arbete och mod att finnas till när det är svårt, har gjort skillnad för cancersjuka ungdomar, säger Eva Fernvall, ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

Julia är en av de tre unga ledare som 2012 får stipendiet Kompassrosen. Stipendiet är inte en slutbelöning, utan ett sätt att ta tillvara på potentialen hos unga ledare som visat gott ansvarstagande och som vill fortsätta att utveckla sitt ledarskap. Stipendiaterna kommer från spridda branscher, men en sak har de gemensamt: de får andra i sin omgivning att växa, genom ett ledarskap som tar avstamp i deras egna värderingar. Alla tre utmärks av att de visat på mod, omtanke och handlingskraft.

– Jag hoppas att min envishet och min vilja att göra skillnad kan inspirera och engagera andra människor till att våga satsa och förstå att ingenting är omöjligt. Jag vill få människor att våga följa sina drömmar, precis som jag följer mina, säger Julia.

Julia tycker att en god ledare är en person som kan hitta en bra balans, som tar ansvar, men också vågar släppa kontrollen och lägga över ansvar på andra. Julia inspirerar människor att tänka större och göra skillnad varje dag. Som ung tjej i branschen har det ofta känts ensamt. Julia och de andra på Ung Cancer möter ständigt människor som ifrågasätter dem. Men de har trots motgångar alltid kämpat för det som de tror på.

– Den viktigaste egenskapen hos en god ledare att den personen älskar det den gör och gör allt för att medarbetarna också ska göra det, säger Julia.

Stipendiet delas ut på seminariet Ungt Ledarskap som samlar 200 chefer och andra ledare från näringsliv, ideell- och offentlig sektor. Tillsammans med talarna Sahar El-Nadi, Jan Eliasson och Kjell Enhager kommer det diskuteras och utmanas kring temat värdebaserat ledarskap i orostider.

De två andra stipendiaterna är Arvid Morin, grundare av Ung Omsorg, och Thea Boman, fastighetschef på Herrljunga kommun.

Bilder på Julia Mjörnstedt

Bifogat pressmeddelandet finns en bild på Julia. Under dagen publiceras bilder från seminariet och stipendieutdelningen på www.ungtledarskap.se. Dessutom kommer en film om vardera stipendiat att publiceras.

Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

För mer information vänligen kontakta
Karin Ahlgren, pressansvarig seminariet Ungt Ledarskap presskontakt för Julia Mjörnstedt, 0732-74 66 11

Kort information om stipendiet Kompassrosen

Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Stipendiet Kompassrosen har instiftats som en del i det arbetet. Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga män och kvinnor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiet innefattar tre kategorier och delas årligen ut till en person inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet innebär att stipendiaten får 250 000kr för att fortsätta att utveckla sitt ledarskap genom exempelvis utbildning, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats.

Kort information om seminariet Ungt Ledarskap

Seminariet Ungt Ledarskap är årligt återkommande och har varje år ett aktuellt tema kopplat till ungt värdebaserat ledarskap. Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans seminariet och det är Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf som står värd. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessutom delas stipendiet Kompassrosen ut under seminariet.

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap. Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Varje år delas stiftelsens stipendium, Kompassrosen, ut till tre unga män och kvinnor som i handling visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

www.ungtledarskap.se

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

www.scout.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar