Välfärdsentreprenör får ledarskapsstipendium

Idag den 26 april tilldelas Arvid Morin, grundare av Ung Omsorg, stipendiet Kompassrosen på 250 000 kronor av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiet överlämnas av Hans Majestät Konungen vid ett seminarium om ungt ledarskap på Stockholms Slott. Arvid är entreprenören som med sitt ledarskap hittat lösningar på både ungdomsarbetslösheten och problemen inom äldrevården.

Arvid är född och uppvuxen i Järfälla utanför Stockholm och har studerat på Handelshögskolan i Stockholm.

Som ung hade Arvid svårt att föreställa sig själv i rollen som ledare. För honom var ledare högljudda, tog mycket plats och hade enkelt att köra över folk för att driva igenom sina egna idéer. Arvid hade själv stött på dessa ledare under idrottsträningar, på extrajobb och i skolan och ofta kom han på sig själv och andra med att referera till sin chef som en idiot, någon som inte lyssnade, någon som bestämde för mycket och inte kunde förstå någon annans situation. Han lovade sig själv att om han i framtiden skulle få ledaransvar skulle han inte agera på det sättet, utan istället se om det gick att både vara en bra ledare och samtidigt vara omtyckt av medarbetarna.

– Arvid får stipendiet inom näringsliv då hans samhällsengagemang och ledarskap har gett ungdomar mod och möjligheter att utvecklas och på samma gång visat omtanke om våra äldre, säger Eva Fernvall, ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

Arvid är en av tre unga ledare som 2012 får stipendiet Kompassrosen. Stipendiet är inte en slutbelöning, utan ett sätt att ta tillvara på potentialen hos unga ledare som visat gott ansvarstagande och som vill fortsätta att utveckla sitt ledarskap. Stipendiaterna kommer från spridda branscher, men med en sak gemensamt: de får andra i sin omgivning att växa, genom ett ledarskap som tar avstamp i deras egna värderingar. Alla tre utmärks av att de visat på mod, omtanke och handlingskraft.

– Det känns väldigt hedrande att få stipendiet Kompassrosen. Det är ett kvitto på att man inte behöver politiska beslut utan faktiskt kan skapa samhällsförändringar i praktiken. Genom att med social omsorg skapa möten mellan gamla och unga kommer man åt både utanförskapet för de äldre och arbetslöshetsproblemen för de unga, säger Arvid.

En central del i Arvids ledarskap är de tydliga värderingar som han låter genomsyra hela sitt arbete. För honom är en god ledare är en person som får andra att växa och känna ansvar och som ger bekräftelse när någon har gjort något bra. En god ledare har en känsla för rättvisa och tar sig tid att förklara besvärliga beslut utifrån olika parters perspektiv så att ingen känner sig överkörd. Tack vare sin speciella ledarstil har Arvid förmånen att hjälpa unga att växa och ta egna initiativ för att lösa uppgifter. Hans vision är att kunna fortsätta förändra samhället med företagande som verktyg. Genom projekt och idéer vill han skapa plattformar där unga människor genom anställning kan få utlopp för sin kreativitet och utveckla sitt ledarskap.

– Det absolut viktigaste är att våga ge unga personer eget ansvar. I mitt ledarskap visar jag att jag litar på mina unga medarbetares förmåga. Jag är övertygad om att när man låter människor själva äga ett problem tar de också ansvar och känner sig genuint motiverade när de når framgång. Man måste vara tydlig med vilka förväntningar och uppgifter som ligger på den anställda, men också lämna rum för kreativitet och nya idéer, säger Arvid.

Stipendiet delas ut på seminariet Ungt Ledarskap som samlar 200 chefer och andra ledare från näringsliv, ideell- och offentlig sektor. Tillsammans med talarna Sahar El-Nadi, Jan Eliasson och Kjell Enhager kommer det att diskuteras och utmanas kring temat värdebaserat ledarskap i orostider.

De två andra stipendiaterna är Thea Boman, fastighetschef på Herrljunga kommun, och Julia Mjörnstedt, grundare av och generalsekreterare för organisationen Ung Cancer.

Bilder på Arvid Morin

Bifogat pressmeddelandet finns en bild på Arvid. Under dagen publiceras bilder från seminariet och stipendieutdelningen på www.ungtledarskap.se. Dessutom kommer en film om vardera stipendiat att publiceras.
Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

För mer information vänligen kontakta

Olle Agebro, presskontakt för Arvid Morin, 0766-23 25 39
Karin Ahlgren, pressansvarig för seminariet Ungt Ledarskap, 0732-74 66 11

Kort information om stipendiet Kompassrosen

Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Stipendiet Kompassrosen har instiftats som en del i det arbetet. Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga män och kvinnor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiet innefattar tre kategorier och delas årligen ut till en person inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet innebär att stipendiaten får 250 000kr för att fortsätta att utveckla sitt ledarskap genom exempelvis utbildning, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats.

Kort information om seminariet Ungt Ledarskap

Seminariet Ungt Ledarskap är årligt återkommande och har varje år ett aktuellt tema kopplat till ungt värdebaserat ledarskap. Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans seminariet och det är Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf som står värd. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessutom delas stipendiet Kompassrosen ut under seminariet.

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap. Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Varje år delas stiftelsens stipendium, Kompassrosen, ut till tre unga män och kvinnor som i handling visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

www.ungtledarskap.se

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

www.scout.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar