KF och Coop köper ännu en Vi - butik

Kooperativa Förbundet (KF) och Coop Sverige förvärvar från och med den 1 juli Vi -butiken Tyresö Strand, i Tyresö sydöst om Stockholm.Med förvärvet av Tyresö Strand-butiken har KF och Coop under det senaste halvåret tagit över fyra butiker anslutna till Vi-kedjan. Butiken Daglivs på Kungsholmen ingår från och med årsskiftet i KF och för några veckor sedan slöts ett avtal med handlaren Björn Hagberg om förvärv av hans båda butiker Engströms Livs i Bromma och Björnbodahallen i Vällingby. Både Björn Hagberg och Thomas Johansson fortsätter att ansvara för vidareutvecklingen av sina tidigare butiker parallellt med nya ledningsuppdrag inom Coop.

– Att på detta sätt knyta enskilda köpmän till oss är en spännande lösning som gör att vi får in ännu mer affärsmannaskap och nya idéer till vår verksamhet, säger Jonny Olsson, direktör Affärsområde Coop Supermarket, där kedjorna Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära ingår.

– Jag ser med höga förväntningar fram emot att aktivt få delta i den stora och positiva vändning som nu håller på att genomföras inom konsumentkooperationen, säger Thomas Johansson.

Vi - butiken Tyresö Strand startade år 2003. Omsättningen uppgick förra året till cirka 70 miljoner kronor.

De nyförvärvade butikerna kommer samtliga att ingå i Coop MedMera Premieprogram. Coop MedMera-kortet kan sedan årsskiftet användas hos Daglivs.

För frågor kontakta: Lars Idermark, vd och koncernchef KF samt styrelseordförande i Coop Sverige, 08-743 26 70

Jonny Olsson, direktör Affärsområde Coop Supermarket, 08- 743 13 82

Thomas Johansson, butiksinnehavare Tyresö Strand-butiken, 070-626 85 40

KF Pressjour: 08-743 26 26 Coop Sverige Pressjour: 08-743 23 33

Kooperativa Förbundet (KF) KF är förbund för landets 49 konsumentföreningar med ca 3 miljoner medlemmar. KF är också en detaljhandelskoncern. Kärnverksamheten dagligvaruhandel drivs av Coop Sverige med kedjorna Coop Konsum, Coop Nära och Coop Extra samt stormarknaderna Coop Forum och Coop Bygg. I dagligvaruverksamheten ingår även stockholmsbutiken Daglivs och näthandeln Mataffären.se. Se även www.kf.se och www.coop.se

Kooperativa Förbundet KF Kommunikation Postadress Box 15200 SE-104 65 Stockholm Sweden Besöksadress Stadsgården 10 Tel 08-743 25 00, KF Presstjänst 08-743 26 26 Fax 08-644 30 26 E-post presskontakt@kf.se www.kf.se 1 (1

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera