Kooperativa förbundets försäljning steg kraftigt 2020

Report this content

Under 2020 steg KFs nettoomsättning med 2,8 miljarder kronor jämfört med året före. Den gemensamma samhandeln har levererat lite mer än en miljard kronor mer till föreningarna under 2020 jämfört med året innan.

Koncernens rörelseresultat har framför allt påverkats av framtida investeringar och strukturella åtgärder som omställningen av Netto-butikerna och en stor omstrukturering och kompetensväxling inom CSAB, till en total kostnad av 340 miljoner. 150 Netto-butiker har under året ställts om till Coop. Men även effekter av coronapandemin har påverkat resultatet.

-Det har varit ett annorlunda år där vi har klarat en kris och samtidigt byggt och investerat inför framtiden. Jag är inte nöjd med ett minusresultat men jag är nöjd med de insatser som har gjorts över hela Sverige. Våra medarbetare har klivit fram, gjort till synes omöjliga saker möjliga och alla har presterat på topp, säger Marie Nygren, vd för KF-koncernen.

-Den ökade omsättningen beror till stor del på en ökad volym inom detaljhandeln som helhet. Framför allt är det Stora Coop som har gått bra under 2020. Det grundar sig i den prisresa som vi har genomfört och förändrade konsumtionsbeteenden. Online-försäljningen har exploderat under året och vi ökar mer än marknaden. Det ser dessutom ut att vara en trend som är här för att stanna.

-Hela livsmedelsbranschen har delat vår digitala utmaning under året och man kan utan att överdriva säga att vi har tagit stora digitala kliv framåt. Bland annat har vi utvecklat vår Scan & Pay-app som är en betallösning som förenklar för kunden. Vi har också tagit fram en ny hållbarhetsdeklaration för att förenkla för våra medlemmar och kunder att göra hållbara val.  Det innebär att vi har hållbarhetsdeklarerat 15 000-17 000 varor som ett led i utvecklandet av vårt hållbarhetsarbete. Ett positivt kvitto på att vi är på rätt väg är att Coop för några dagar sedan utsågs till Sveriges mest hållbara varumärke alla kategorier och Änglamark till mest hållbara varumärke i kategorin mat och livsmedel i Sustainable Brand Index årliga undersökning, som bygger helt på konsumenternas åsikter, säger Marie Nygren.

Det har under 2020 även fattats beslut om investering i ett nytt helautomatiserat varulager för torra och färska varor i Eskilstuna. Där har det första spadtaget redan tagits och lagret beräknas tas i drift 2023.

-Vi har under 2020 tagit fram en strategisk plan och en ny vision att bli Sveriges viktigaste konsumentkraft. I det arbetet lyfter vi fyra viktiga områden som vi ska lägga extra fokus på de kommande åren; medlemsfrågor, gemensam kultur, finansiell stabilitet och relevant kommunikation.

Vi har inlett en resa för att utveckla vårt medlemskap och ytterligare stärka vårt arbete med det goda mötet. Extra glädjande är att vi dessutom har haft en stark medlemstillströmning under 2020 och vi var omkring 3,7 miljoner medlemmar vid årets slut, säger Marie Nygren.

-Myndigheternas restriktioner har under året inneburit stora påfrestningar på både varuförsörjning, butiksdriften och för våra medarbetare på olika sätt. Gränshandeln mot Norge och Finland har i princip helt stannat av och vår förlagsverksamhet Vi Media har tappat hela sin evenemangsverksamhet. Vår mötes- och konferensverksamhet Vår Gård tappade i nästan ett slag alla bokningar när restriktionerna infördes.

-Samarbete är den grund som hela kooperationen vilar på och som har fått oss att stå stadiga under ett turbulent 2020. Vi kommer fortsätta bygga på den grunden. På så sätt gör vi både bättre affärer och skapar större nytta och värde för våra medlemmar och kan utveckla vår verksamhet ytterligare, avslutar Marie Nygren.

Du hittar KFs digitala årsredovisning på https://kf.se/arsredovisning2020/

För mer information kring stämman eller valberedningens förslag kontakta

Anna Wennerstrand, Chef Kommunikation och Varumärke KF 076-798 08 74 anna.wennerstrand@kf.se

Prenumerera

Media

Media