Bengt Eliasson (L) besökte Kooperativet Olja: Jag hoppas på lagändring vid årsskiftet 2020/2021

Report this content

De senaste åren har den personliga assistansen varit utsatt för stora förändringar med drastiska följder.
Det har fått Kooperativet Olja i Jönköping att agera kraftfullt för att få regeringen att inse att den nuvarande lagstiftningen stjälper mer än hjälper.
– Oljas modell och arbetsmetod är ledande i landet, säger Bengt Eliasson, Liberalernas funktionshinderpolitiske talesman i riksdagen.

Torsdagen den 23 maj fanns Bengt Eliasson på plats i Jönköping för att prata framtidens personliga assistans med Kooperativet Olja och dess medlemmar. Bengt Eliasson driver frågan om ytterligare utredning av LSS hårt och ser Kooperativet Oljas arbete som ett mycket bra redskap i att få till stånd en lagändring inom det område som berör hur de assistansberättigade påverkas av hälso- och sjukvårdens bedömningar av bland annat egenvård.
–  Det Olja har gjort ligger precis rätt i tid och i linje med vad vi behöver som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Det har gett oss ett väldigt bra grundarbete inför kommande förhandlingar, säger Bengt Eliasson som har en förhoppning om att samarbetspartierna skall komma överens om utredningsdirektiven och att själva utredningen kan starta direkt efter sommaren. 

Kooperativet Olja har som assistanssamordnare i stora delar av Jönköpings län länge varit drivande i frågan om hälso- och sjukvårdsinsatser med fokus på egenvårdsfrågor och om hur bedömningarna av dessa påverkar den assistansberättigade.
I tider av oro och osäkerhet har Kooperativet Olja därför satsat resurser och skapat en tjänst för att hantera eventuella förändringar och därmed skapa trygghet och stöd för den enskilde medlemmen i det dagliga livet.
– Det vi har sett i vårt arbete är att det finns stora risker hur man bedömer och tar ansvar för uppföljningen och eventuella avvikelser beroende på om en insats är hälso- och sjukvård eller egenvård, säger Ulrika Karlborg, vd på Kooperativet Olja. 

Anneli Carlsson och Emelie Antonsson som är ansvariga för frågan på Kooperativet Olja har arbetat fram en intern rutin och även jobbat upp ett samarbete med hemsjukvården. Längst har man kommit i Jönköpings kommun där man har ett mycket gott samarbete och kommit långt för att det skall bli bra bedömningar men även säkerhet i uppföljningen och själva insatsen, som i de fall som Kooperativet Olja kommer in utförs av de personliga assistenterna.
– Vi som kooperativ har kvaliteten för våra medlemmar i första fokus och därför känns det otroligt bra att vi arbetat intensivt med detta och att en ny utredning gällande egenvård och avsmalnat föräldraansvar är under diskussion, säger Ulrika Karlborg.

I punkt 64 i Januariavtalet tar regeringen upp frågan om LSS och funktionshinderpolitiken. Där står att det som kallas för avsmalnat föräldraansvar och egenvårdsinsats ska ses över.
– Vi har sett att det är ett problem med jättestora risker som följd. Att egenvårdsbesluten och delegationerna som sker från hälso- och sjukvården inte alltid följs upp har fått oss att vakna, säger Bengt Eliasson.
– Det innebär att detta i allra högsta grad ligger på bordet just nu.

Så vad kommer då att hända med LSS och personlig assistans i övrigt? Enligt Bengt Eliasson är det ett problem uppdelat i två spår som måste lösas.
– Det kortsiktiga och mest akuta är att vi i dag har cirka 2 000 personer i landet som har petats bort från den personliga assistansen och som därmed får andra eller inga insatser alls. Det har lett till väldigt mycket sämre livskvalitet och måste rättas till så snabbt det bara går, säger Bengt Eliasson.
– Det andra är att vi måste få i gång en ny stor LSS-utredning som tar fram en modern lagstiftning som håller för rättsligt tolkande. Något som jag hoppas att vi kan få till redan i höst vilket skulle innebära en lagändring vid årsskiftet 2020/2021.

Ulrika Karlborg är nöjd med svaret och hoppas givetvis på en snabb förändring.
– Det bådar gott att man nu ska titta på frågan och jag hoppas att det inte blir långdraget. Nu är det väldigt viktigt att man får direktiven rätt från början så att det inte blir likadant som med den senaste LSS-utredningen, säger Ulrika Karlborg.

Bilder:

Bengt, grupp:
Bengt Eliasson, Liberalerna, Ulrika Karlborg, vd, Kooperativet Olja, Rikard Gass, styrelseledamot, Kooperativet Olja, Annelie Söderström, LSS-ansvarig, Kooperativet Olja.

Bengt, Ulrika:
Bengt Eliasson, Liberalerna, och Ulrika Karlborg, vd, Kooperativet Olja.

Kontakt
Ulrika Karlborg, vd Kooperativet Olja
Tel: 036-38 70 95 
Mobil: 076-194 00 90
Email: ulrika.karlborg@kooperativetolja.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar