Bokslutskommuniké för perioden 2002-01-01-2002-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2002-01-01-2002-12-31 FORTSATT EXPANSION FÖR KOPPARBERGS BRYGGERI ·Faktureringen ökade med 35,6 % till 595,5 Mkr (439,1 Mkr) ·Resultatet före skatt för koncernen uppgick till 2,2 Mkr (-2,9 Mkr) ·Kopparbergs har förvärvat rörelsen i Zeunerts Bryggeri i Sollefteå och samtliga aktier i Banco Bryggeri AB i Skruv under mars månad. ·Under räkenskapsåret har två riktade nyemissioner skett vilka tillfört koncernen sammanlagt 22 Mkr. Förvärvet av Banco skedde genom en apportemission uppgående till 30 Mkr. För vidare information kontakta: Peter Bronsman, VD och koncernchef Kopparbergs Bryggeri AB 031 63 12 61, 0705 67 96 57 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00300/wkr0001.doc Kommuniké http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00300/wkr0002.pdf Kommuniké http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00300/wkr0003.xls Tabeller