Delårsrapport för perioden 2002-01-01-2002-06-30

Report this content

Pressmeddelande från Kopparbergs Bryggeri AB Kopparbergs Bryggeris periodbokslut för perioden 2002-01-01-2002-06-30. KOPPARBERGS VÄXER VIDARE · Koncernens nettoomsättning för perioden ökade med 31,8 % till 266,7 Mkr · Resultatet före skatt för koncernen uppgick till -11,2 Mkr (- 8,7 Mkr) · Kostnader i samband med övertagande av Banco Bryggeri AB har belastat koncernens resultat med 4,9 Mkr. · Försening i investeringsprogram har belastat koncernens resultat med 2 Mkr. · För vidare information kontakta: Peter Bronsman, Koncernchef Kopparbergs Bryggeri AB 031/ 63 12 61 eller 0705 67 96 57 eller Leif Ericsson, VD Kopparbergs Bryggeri AB 0580/ 886 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00250/wkr0001.doc Delårsrapport http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00250/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00250/wkr0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00250/wkr0004.xls Tabeller