Förändringar i avtal ger kommunanställda chans till högre pension

Förändringar i avtal ger kommunanställda chans till högre pension Genom nya förändringar i tjänstepensionsavtalet PFA 98 kan nu anställda i kommuner och landsting få möjlighet att själva välja hur den ackumulerade delen för 1998 och 1999 ska förvaltas. Förändringarna innebär att de kommuner som tidigare kunnat avsätta maximalt belopp av tjänstepensionen för individuellt val år 2000 nu också kan välja att ge sina anställda möjlighet att placera den tjänstepension som är ackumulerad för 1998 och 1999. - Avtalsförändringarna innebär att kommunerna nu kan välja att låta sina anställda få större inflytande över sin egen pension. Det är bra och jag hoppas att många kommuner nu väljer att låta sina anställda placera maximal del av sin pension, säger Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA. Stora skillnader för pensionsspararna För pensionsspararna spelar det stor roll hur mycket kommunen väljer att avsätta till individuell del. I de kommuner som väljer att avsätta minimalt (1 procent) så handlar det i genomsnitt om cirka 2 000 kronor för den enskilde att placera i höst. För en pensionssparare som arbetar i en kommun som avsätter maximalt (4,5 procent) till individuell del handlar det om i genomsnitt 7 000 kronor plus cirka 15 000 ackumulerad del från 1998 och 1999, vilket totalt ger 22 000 kronor att placera i höst. Det kommer alltså att skilja i genomsnitt 18 000 kronor att placera mellan dem som får placera 4,5 procent och dem som får placera 1 procent. Fakta PFA 98 I PFA 98 ska kommunerna avsätta mellan 1-4,5 procent av lönesumman för individuellt val. Första valen sker i höst och pensionsspararna kan då välja mellan olika förvaltare som kommer att erbjuda fondförsäkringar och traditionell pensionsförsäkring. De kommuner som valt att avsätta maximal del (3,4-4,5 procent) till individuellt val kan efter förändringarna i PFA 98 nu också låta de anställda välja hur de redan sparade pengarna för 1998 och 1999 ska förvaltas. I dag har närmare 70 kommuner tagit beslut om att avsätta maximalt till individuell del. Senast den sista september ska kommunerna ha beslutat om hur stor del som individen får placera. För mer information kontakta: Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen, KPA AB Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97 KPA pressjour tel: 070-652 62 20 KPA AB har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922 och ägs av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. Kunder är cirka tusen arbetsgivare som tillsammans har omkring en miljon anställda. KPA har inte enbart ett företagsekonomiskt perspektiv, utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA är som enda finansiella företag i Sverige miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Mer information om KPA finns på hemsidan: www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000522BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000522BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag mer än 85 miljarder kronor och erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Prenumerera

Dokument & länkar