KPA Pension först i finansbranschen att bli hbtq-certifierat

Report this content

KPA Pension har under året utbildat sina medarbetare för att kunna hbtq-certifieras. Det innebär att KPA Pension den 10 oktober blir finansbranschens första hbtq-certifierade bolag. Målet med certifieringen är att ge alla anställda i verksamheten en ökad kunskap om hbtq-frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

KPA Pension arbetar ständigt för en bättre framtid i form av bra pensioner och ett mer hållbart och jämställt samhälle. En strävan efter att utvecklas och lära, både som individer och som organisation, bidrar till att KPA Pension år efter år hamnar högt i hållbarhetsrankningar och att kunderna känner förtroende för oss.

– Vi är tjänstepensionsbolaget med tanke och omtanke. Hos oss ska kunder och medarbetare känna sig trygga, vara sig själva och alltid bli respektfullt och professionellt bemötta. Jag vill uppmana övriga finansbranschen att följa vårt exempel. Det är hög tid att alla i branschen tar ansvar för att uppdatera kundbemötandet så att alla känner sig inkluderade, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

9 av 10 kunder vill att deras pensionsbolag arbetar för bättre miljö och mänskliga rättigheter. Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling stärker en hbtq-certifiering av verksamheten mål 3 (hälsa och välbefinnande) och mål 5 (jämställdhet och mångfald).

Certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande. Certifieringen består av en utbildning som medarbetarna genomgår och en handlingsplan som tas fram under utbildningsperioden. Många av de verksamheter som redan är certifierade finns bland KPA Pensions kunder

– Genom certifieringen har KPA Pension fått konkreta verktyg att arbeta systematiskt med frågor rörande mänskliga rättigheter utifrån ett hbtq-perspektiv. KPA Pension är det första pensionsbolaget att bli hbtq-certifierat. Vi ser väldigt positivt på att man väljer att gå i bräschen för dessa frågor och är stolta över att få vara en del av KPA Pensions resa, säger Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL.

KPA Pension
+46 8 772 66 60
pressjour@kpa.se

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en och en halv miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag över 150 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar