KPA Pension ökar sitt ägande i Heimstaden Bostad

Report this content

KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, utökar nu sin ägarandel i Heimstaden Bostad AB. Investeringen sker i samband med att Heimstaden Bostad förvärvar Akelius bostäder i Sverige, Tyskland och Danmark. Samtliga bostäder ligger i storstadsområdena Stockholm, Malmö, Berlin, Hamburg och Köpenhamn.

 

I december 2019 investerade KPA Pension 1,9 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB och genom dagens affär kommer den totala investeringen att öka med 8 miljarder kronor vilket motsvarar ett innehav om cirka 10 procent av kapitalet i Heimstaden.

– Vi fortsätter vårt arbete att diversifiera tillgångsportföljen och det är därför glädjande att vi nu ökar våra fastighetsinvesteringar ytterligare. Vi följer vår långsiktiga strategi att vara tjänstepensionsbolaget som ger kommun- och regionanställda en bra och hållbar avkastning, säger Camilla Larsson vd KPA Pension.

Heimstaden Bostad AB är ett av Europas största privata bostadsfastighetsbolag. Bolagets fastighetsbestånd har vuxit kraftigt under de senaste åren och per 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 186 miljarder kronor. Fastigheterna finns fördelade på sju geografiska marknader och omfattar drygt 116 000 bostadslägenheter.

 

För mer information: Christina Sjölund, IR-ansvarig KPA och Folksamgruppen, tfn 070-831 67 43

KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart åt drygt 2 miljoner kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag.

Prenumerera

Media

Media