KPA Pension redovisar hållbarhetssiffror varje kvartal

Med start i andra kvartalet 2020 redovisar KPA Pension utsläppsdata från tre källor; aktieportföljer, energiförbrukning i fastigheter och bolagets egna verksamhetsutsläpp. KPA Pension är tillsammans med övriga Folksamgruppen först i branschen att börja redovisa klimatindikatorer kvartalsvis.

- Ökad transparens är en förutsättning för att vi ska kunna göra långsiktiga och hållbara investeringar. Det är också ett viktigt verktyg för att bedriva en resurseffektiv verksamhet, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef för KPA Pension.

​​​​​I september förra året var KPA Pension och Folksamgruppen bland initiativtagarna till den nya Nettonollalliansen.

- Kvartalsrapportering av klimatindikatorer ska ses som ett steg mot målet om nettonoll utsläpp 2030 i vår egen verksamhet. Vi hoppas att andra bolag följer vårt exempel, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

Koldioxidutsläpp i egen verksamhet, med mål netto noll 2030 uppgick under andra kvartalet till 7,9 CO2e. Energiförbrukning i fastighet, normalårskorrigerat, uppgick till 106,5 kWh)/kvm. Koldioxidavtrycket i aktieportföljen, Koldioxidintensitet, viktat medeltal, uppgick till 7,1 ton CO2e/Mkr.

Läs mer i delårsöversikten https://nyhetsrum.folksam.se/ir/


KPA Pension pressjour

+46 8 772 66 60
pressjour@kpa.se

KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart
åt drygt 2 miljoner kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag.

 www.kpa.se

Prenumerera