KPA sänker återbäringsräntan

Report this content

KPA sänker återbäringsräntan Återbäringsräntan på KPAs privata pensionsförsäkring och premiebestämd tjänstepension sänks från nuvarande 3 procent till 1 procent från och med den 1 september. Sänkningen gäller befintligt sparande, för nytt sparande bibehålls den nuvarande återbäringsräntan 3 procent. Bakgrunden till sänkningen är den fortsatt negativa börsutvecklingen och osäkerheten i världsekonomin. - Vi anpassar återbäringsräntan till de omständigheter som råder. Avkastningen under ett enskilt år har dock väldigt liten påverkan på den pension som försäkringstagarna får och avgörs istället av hur väl vi som förvaltare lyckas förränta kapitalet under de oftast 30-50 år som sparandet sker, säger Bertil Repfennig vd för KPA. Återbäringsräntan för KPA har hittills i år varit 3 procent. Återbäringsräntan anges före skatt och kostnader relaterade till kapital och fastställs utifrån den förväntade kapitalavkastningen. Den återbäringsränta som tillfaller försäkringstagarna baseras på resultatet av bolagets förvaltning. Hur stor återbäringsräntan blir varierar över tiden. När återbäringsräntan överstiger den garanterade nivån, fördelas överskottet ut till försäkringstagarna. Under ett år då det förvaltade kapitalet sjunkit i värde, används överskott från tidigare år för att ge försäkringstagarna den garanterade räntan om minst 3 procent. För mer information kontakta: Bertil Repfennig Tel: 08-665 48 49 KPA Pressjour Tel: 070-652 62 20 KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande, främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA arbetar inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö, och var det första finansiella företaget i Sverige som blev miljöcertifierat enligt ISO 14 001. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillsammans. Mer information finns på www.kpa.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00480/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar