KPA startar ny reklamkampanj

Report this content

KPAs nya reklamkampanj uppmanar till ett medvetet pensionsval KPA marknadsför sig i höstens kampanj som det etiska alternativet för pensionssparande. Genom att hårddra konsekvenserna av var man placerar sina pensionspengar, försöker man göra sambandet mellan etik och pension tydligt. Kampanjen syftar i första hand till att uppmärksamma kommun- och landstingsanställda om att de innan årsskiftet ska välja förvaltare för sin tjänstepension, PFA. Nyanställda samt de som under året fyllt 28 år omfattas av valet. Det rör sig om cirka 100 000 personer. Kampanjen smygstartar vecka 46 med annonsering i fack- och veckopress och löper sedan året ut. Under vecka 49-50 går kampanjen dessutom på utomhusmedia i storstäderna, med banners och kampanjsite på Internet och med två olika reklamspotar i radio. Målgruppen bearbetas också med direktreklam. Steg ett i den bearbetningen började i augusti och avslutas med ett utskick i vecka 49. Kampanjen är framtagen i samarbete med reklambyrån Volt, som har samarbetat med KPA ett drygt år. Arbetsgruppen på Volt består av Henrik Stampe, strateg och projektledare, Hans Ahlgren, Creative Director Tina Råman, copy, Stefan Lindros, AD, Andreas Carlsson, webb och Cilla Winberg, produktionsledare. Krut har producerat radioreklamen. För mer information kontakta: Carina Ahlberg, Chef marknadskommunikation Tel: 0734-39 22 91 Henrik Stampe på Volt Tel: 08-678 59 00 KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande, främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala bolag. KPA arbetar inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö, och var det första finansiella företaget i Sverige som blev miljöcertifierat enligt ISO 14 001. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillsammans. Mer information finns på www.kpa.se. Volts affärsidé är att bygga starka och hållbara varumärken. Vi har en helhetssyn på kommunikation, vilket märks i hur vi driver varumärkesfrågor och skapar nya lösningar för våra kunder. Volt är idag 21 personer och vi samarbetar bl.a. med Aerocrine, Det Norske Veritas, Ipex Medical, KPA, Pharmacia, Recip, Roche, Scania, Statens fastighetsverk, SKTF och Wyeth. Kontakta Henrik Stampe för mer information. Tel 08-678 59 65 eller e-post henrik.stampe@volt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00050/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar