Pensionspengar utvecklar jordbruk för att förhindra svält

Report this content

KPA Pension investerar cirka 440 miljoner kronor (44 MUSD) i en obligation som ska arbeta för att minska matbristen i världen. Obligationen emitteras av FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD).  

– Riskerna för en global svältkatastrof som en indirekt effekt av kriget i Ukraina är uppenbar. Ukraina och Ryssland står tillsammans för 30 procent av världens produktion av vete och 20 procent av den odlade majsen, två grödor som är basföda för miljarder av människor. Att KPA Pension kan vara med och bidra i kampen mot global hunger och fattigdom samtidigt som vi ger anställda i kommuner och regioner en trygg pension går hand i hand med vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, säger Camilla Larsson, vd KPA Pension.
 

Pengarna från IFAD:s första obligationsemission ökar möjligheten att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, få tillgång till leveranskedjor och marknader samt producera mer diversifierade livsmedel. Det stimulerar landsbygdsekonomierna och bidrar direkt till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt att utrota hunger och fattigdom.

–  Att Folksamgruppen nu investerar en miljard kronor i jordbrukssatsningar ökar möjligheten för mottagande länder att minska sitt beroende av import genom att öka självförsörjningsgraden. På så sätt bidrar vi till att minska fattigdom samtidigt som vi skapar avkastning för våra kunder, säger Michael Kjeller vice koncernchef och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Investeringar för att förbättra jordbruket i fattiga områden är nödvändiga. En stor del av det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer befinner sig under hård press på grund av markförstöring, vattenbrist, avskogning och överbetning[1]. Länder i Mellanöstern och Nordafrika är också väldigt beroende av import. Exempelvis kommer Egyptens import av vete till 85 procent från Svarta havsområdet.

– Vi behöver snarast skala upp investeringar för att säkerställa att landsbygdsbefolkningar som producerar en tredjedel av världens mat kan fortsätta med det. Den här inledande transaktionen är en möjlighet för IFAD att öka finansiering för att bygga upp motståndskraften hos landsbygdsbefolkningen, säger Katherine Meighan, IFAD:s chefsjurist och tillförordnade CFO.

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig med 440 miljoner kronor från KPA Pension, 420 miljoner kronor Folksam Liv och 140 miljoner kronor Folksam Sak.

Om IFAD

International Fund for Agricultural Development (IFAD) är en specialiserad del av FN som grundades efter 1974 års Matkonferens. Matkonferensen organiserades av FN som en konsekvens av matkrisen och den följande svälten i början på 1970-talet.

https://www.ifad.org/en/

[1] Better Growth Better Climate, The Global Commission on the Economy and Climate (2014)

KPA Pension pressjour
+46 8 272040
pressjour@kpa.se

KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart åt drygt 2 miljoner kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag.

Prenumerera

Media

Media