Småföretagare får allt bättre finansieringsvillkor - Finansieringsrapport Q3 2021

Långivarnas riskvillighet är tillbaka efter en lång period av osäkerhet gällande Covid-19 och småföretagare blir erbjudna allt lägre räntor. Det visar Kreas finansieringsrapport som analyserar 8500 låneansökningar från Q3 2019 till Q3 2021.

Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på finansieringsvillkor och andelen godkända låneansökningar. Beviljandegraden har nu återhämtat sig och ligger på samma nivå som innan pandemin samtidigt som finansieringskostnader har minskat för företag oavsett kreditvärdighet.

Allt fler företagare ansöker om företagsfinansiering med anledning av tillväxt & expansion, inköp och fastighet & renovering. Gruppen tillväxt & expansion har växt mest, där andelen ansökningar har mer än dubblerats under de senaste två kvartalen.

Krea tror att dessa siffror är starkt påverkade av Covid-restriktioner, och i och med att restriktionerna försvinner ser vi fler företag våga satsa på nya projekt och göra nya investeringar som kräver externt kapital som företagslån.

För mer information, vänligen kontakta:

Carsten Leth
Vice VD
carsten.leth@krea.se

Om Krea

Krea är Sveriges största oberoende finansieringstjänst för företag. Vi har hjälpt över 15 000 svenska företag att få finansiering till bästa möjliga villkor genom att konkurrensutsätta banker mot varandra. Tjänsten är digital och innebär att företag kan teckna företagslån, fastighetslån eller sälja fakturor upp till 4 miljoner kronor utan att behöva gå igenom krångliga processer. För finansieringsbehov över 4 miljoner kronor hjälper vi dessutom till med att göra allt underlag, från affärsplan till budget och erbjuder en personlig resurs som sköter kommunikation och förhandling med bankerna.

Taggar: