Kreatel uppvisar förväntat resultat för 2000 - Bokslutskommuniké

Kreatel uppvisar förväntat resultat för 2000 LINKÖPING, 15 februari 2001- Omsättningen för helåret 2000 uppgick till 83,0 Mkr, vilken är en ökning med 54,9 % eller 29,4 Mkr jämfört med föregående år. Huvuddelen av omsättningen kommer från försäljning av tjänsteterminalsystem för telefoni, framför allt Phonix- och Dialixsystemen. Årets resultat präglas mycket starkt av den extraordinära produktutvecklingsinsatsen som gjorts under året. Totalt har 63,6 Mkr investerats i utveckling av nya produkter som nu finns färdiga för försäljning och leverans. Hela utvecklingskostanden har kostnadsförts vilket givit ett resultat för året på -46,7 Mkr. I början av 2000 genomförde Kreatel en nyemission om 105 Mkr för att säkerställa de omfattande investeringarna i produkt- och marknadsutveckling som genomförts under 2000. - Bolaget utvecklades enligt plan under 2000, och resultatet är en direkt följd av de mycket omfattande produktutvecklingsinsatser som genomförts. Det redovisade rörelseresultatet för 2000 motsvarar våra förväntningar. Vi upplever att Kreatel nu har en mycket stark produktportfölj och en utmärkt positionering att verka från, säger Lars Bengtsson, VD för Kreatel Communications AB. Kreatel lanserade under hösten Tornado/K5, marknadens första IP-baserade tjänsteterminalsystem som gör det möjligt att via TV:n surfa på Internet, beställa filmer och musik, handla varor via nätet etc. Den största delen av utvecklingsinvesteringarna härrör till arbetet med att utveckla systemet, som rönte stor uppmärksamhet vid Networks Telekom-mässan i Stockholm i september. - Vi ser en enorm marknad för Tornado under de kommande åren i takt med att bredbandsnäten byggs ut, och genom att vara först med att kunna erbjuda marknaden ett sådant system har vi vunnit viktiga konkurrensfördelar, fortsätter Lars Bengtsson. 1 Om Kreatel Kreatel Communications AB, grundat 1996, utvecklar och marknadsför flexibla tjänsteterminalsystem som gör det möjligt för operatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tjänster i telekom- och bredbandsnäten. Produktportföljen innehåller ett brett spektrum av produkter med högt mjukvaruinnehåll som möjliggör mervärdestjänster på det fasta telenätet, GSM-nätet och de nya bredbandsnäten. Kreatel har sitt huvudkontor i Linköping och är även etablerade i Göteborg. Företaget har i februari 2001 drygt 90 anställda. För mer information, besök kreatel.se Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av: Lars Bengtsson, VD Pether Nordin, finanschef lars.bengtsson@kreate pehter.nordin@kreatel.se l.se +46-13-367601 +46-13-367606 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00940/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00940/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Kreatel Communications AB utvecklar och marknadsför intelligenta tjänsteterminaler (Service Gateways) som gör det möjligt att utnyttja det snabbt växande utbudet av tjänster på de nya telekom- och bredbandsnäten.

Dokument & länkar