Kreatel och Utfors inleder samarbete rörande utveckling av bredbandstjänster för TV:n

Report this content

Kreatel och Utfors inleder samarbete rörande utveckling av bredbandstjänster för TV:n LINKÖPING, 9 oktober 2000 - Kreatel Communications AB, en ledande leverantör av intelligenta tjänsteterminaler för telekom- och bredbandsnät och Utfors AB, en av de ledande bredbandsoperatörerna på den svenska marknaden, har tecknad avtal gällande samarbete kring utveckling av produkter och tjänster för de nya bredbandsnäten. Tillsammans utvecklar Kreatel och Utfors en lösning för att integrera TV- teknologi i Utfors utbud av Internetbaserade multimediaprodukter. Samarbetet innebär att Kreatels bredbandsbox, Tornado/K5, ansluts till bredbandsnätet och därmed ger användarna tillgång till ett stort antal tjänster. Utvecklingsarbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet 2000. Kreatels bredbandsbox kopplas till en TV-apparat och gör det möjligt att surfa på Internet, sända och ta emot e-mail, hålla videokonferenser, handla varor eller spela via nätet samt utnyttja andra befintliga och kommande nättjänster. - Samarbetet med Utfors ger oss ett starkt marknadsfokus och möjlighet att utforma produkten efter marknadens verkliga krav, säger Lars Bengtsson, VD på Kreatel Communications AB. Dessutom får vi tillgång till värdefulla användarsynpunkter från Utfors abonnenter till fördel för vår fortsatta produktutveckling. - För oss innebär samarbetet med Kreatel att vi blir en av de första bredbands-operatörerna som kan erbjuda tjänster via TV:n. Vi ser dessutom en styrka i möjligheterna att kunna anpassa en given produkt efter våra krav och behov, säger Jan Werne, VD på Utfors AB. # # # Om Kreatel Kreatel Communications AB utvecklar och marknadsför intelligenta tjänsteterminaler (service gateways) som gör det möjligt att utnyttja det snabbt växande utbudet av tjänster på de nya telekom- och bredbandsnäten. Företaget har på kort tid etablerat sig som en ledande leverantör av produkter för samtalsrouting, dvs för dirigering av telefonsamtal till alternativa teleoperatörer. Produktportföljen innehåller ett brett spektrum av produkter som möjliggör mervärdestjänster på det fasta telenätet, GSM-nätet och de nya bredbandsnäten. Företaget sysselsätter i september 2000 ca 100 personer har de senaste 12 månaderna omsatt 85 miljoner kronor. För mer information om Kreatel, besök kreatel.se. Om Utfors Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands, Internet och telefonitjänster. Utfors driftsätter under 2000 ett nät med teknologi som är den absolut främsta i världen. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer under 2001 knyta ihop de 75 största städerna i norden. Utfors har ca 240 anställda i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg, Malmö och Överkalix. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. För mer information om Utfors, besök Utfors.se. Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av: Lars Bengtsson Markus Boberg Verkställande PR & Informationschef direktör Kreatel Utfors AB Communications AB Telefon: 013-36 76 01 Telefon 08-52 70 3016 lars.bengtsson@kreatel.se markus.boberg@utfors.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar