Frivården i fokus i Almedalen

Välkommen till Kriminalvårdens två seminarier om frivården, 3-4 juli, i Visby. Under rubriken Den öppna Kriminalvården vill vi ge en tydlig bild av vad en frivårdspåföljd innebär och hur ett straff som verkställs i frivården fungerar i praktiken.

Med vid seminarierna finns Kriminalvårdens generaldirektör, experter, personal som arbetar klientnära och några utvalda samarbetspartners för att belysa ämnet från olika vinklar.

Frivården är den största verksamhetsgrenen inom Kriminalvården, med flest klienter, ändå är det den minst kända. Straffet verkställs i det öppna samhället. Vilka kan dömas till frivård? Hur går det till? Vad händer om man missköter sig? dessa frågor och många andra kommer att besvaras i Almedalen.

Onsdag 3 juli, kl. 11.00-11.45

  • Den öppna kriminalvården del 1: Frivården - straff och behandling i frihet

  Seminariet ger en övergripande bild av vad det innebär att dömas till frivård och gör en fördjupning i samhällstjänst, för att ge ett konkret exempel på innehåll och åtgärder.

  Medverkande från Kriminalvården Nils Öberg, generaldirektör, Mimmi Agnevald Haugen, verksamhetsutvecklare, Lisa Rydberg, kriminalvårdsinspektör, Gustav Tallving, chef vetenskapliga rådets kansli, samt Nadja Bogestam, utredare vid Brottsförebyggande rådet, och arbetsgivaren Sten Björkman, Vagnshistoriska museet, som tar emot klienter för verkställande av samhällstjänst.

  Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4

  Torsdag 4 juli, kl. 9.00-9.45

   • Den öppna kriminalvården del 2: Våldsamma män - hur kan de stoppas?

   Seminariet fokuserar på klienter som döms för våldsbrott i nära relation och är uppbyggt som en fallstudie. Vi gör en genomgång från brott till avslutat straff och berättar även om hur Kriminalvården arbetar med anhöriga och brottsoffer.

   Medverkande från Kriminalvården Nils Öberg, generaldirektör, Gabriella Boijsen, frivårdsinspektör, Ida Sandberg, frivårdsinspektör, Carina Rehnberg, programområdeschef, Niklas Långström, forskningsledare och professor samt Gustav Tallving, chef vetenskapliga rådets kansli

   Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4

   För mer information kontakta Linda Romanus, presschef, Kriminalvården, 0767-66 77 11,

   linda.romanus@kriminalvarden.se, eller besök www.kriminalvarden.se.