Kriminalvården får ny organisation

Kriminalvårdens organisation ska göras om. En viktig förändring blir att vi delar upp frivården och häkte/anstalt i varsin verksamhetsgren. Målet med omorganisationen är att ge bättre förutsättningar att styra och stödja kärnverksamheten och frigöra mer resurser till det klientnära arbetet.

För drygt ett år sedan startades ett moderniseringsprojekt med uppdrag att ta fram förslag till en bättre styrning, strategi och långsiktighet i myndigheten. Nu har projektet lämnat sitt förslag och Kriminalvårdens generaldirektör har tagit ett inriktningsbeslut som innebär stora förändringar av såväl ledning och styrning som organisationens struktur.

Några av de förändringar som kommer att ske är att en ny beslutsnivå införs direkt under generaldirektören. Den består av nio avdelningschefer på huvudkontoret. Den nationella ledningen för kärnverksamheten stärks genom en nationell avdelning för frivård, en nationell avdelning för anstalt/häkte samt en tredje för säkerhetsfrågor.

- Målet är att kraftsamla centralt på huvudkontoret för att bättre kunna styra och stödja kärnverksamheten och frigöra mer resurser till det klientnära arbetet.

Den geografiska indelningen i sex regioner behålls och regionerna fortsätter att ledas av en regionchef. På lokal nivå ska frivården organiseras för sig, skilt från anstalt och häkte. Ett av skälen är att frivårdens utveckling kräver en ledning som över tid kan utveckla och ytterligare prioritera verksamheten.

– Utgångspunkten är att renodla verksamhetsområden på lokal nivå – antingen häkte/anstalt eller frivård – vilket i praktiken kan innebära att vi får fler verksamhetsområden och fler kriminalvårdschefer, säger generaldirektör Nils Öberg.

Efter dagens inriktningsbeslut tar en genomförandeorganisation över. Den leds av Hanna Jarl Källberg, tidigare kriminalvårdschef för häktet Sollentuna. Ytterligare delar av organisationen kommer att beslutas senare, det handlar om transportverksamheten, möjligheten till ett gemensamt servicecenter och myndighetens IT-avdelning.

Taggar:

Dokument & länkar