Pressinbjudan: Kriminalvårdens FoU-dagar 2014

När: Tisdag 25 mars kl.9.30-17.00
Var: City Conference Centre, Folkets Hus. Barnhusgatan 12-14 (Norra Bantorget), Stockholm.
Anmälan: Senast måndag 24 mars till Cathrine Söderberg, pressekreterare, 0767-65 04 79 eller cathrine.soderberg@kriminalvarden.se

Välkomna att ta del av forskningsresultat och utvecklingsarbete inom Kriminalvården under våra forsknings- och utvecklingsdagar.

Program 25 mars
10.00-10.30 Gustav Tallving, chef för Vetenskapliga rådets kansli, hälsar välkommen
Efter varje presentation ges möjlighet att ställa frågor och intervjua forskarna.

10.30-11.00 Klientkartläggning 2013
Vilka klienter möter Kriminalvården varje dag? Kartläggningen beskriver klienternas problemområden med bland andra bostad, arbete, utbildning, förekomsten av missbruk och andra psykiska och fysiska problem.
Johanna Hallin, chef vid Statistik och Omvärld, Kriminalvården

11.00-11.45 Etiologisk forskning inom ramen för KV-FoU
Här presenteras en sammanfattning av studier kring olika kända riskfaktorer för brottslighet och försök att testa orsakssamband. Unikt för en del av dessa studier är att de använt sig av olika familjedesigner för att inkludera genetiska och delade miljöeffekter när sambandet mellan riskfaktorer och kriminalitet undersökts.
Sebastian Lundström, forskare vid Kriminalvårdens FoU-grupp Göteborg

11.45-12.15 Vad är en medicinsk diagnos?
Vad krävs egentligen för att ett psykiatriskt tillstånd ska kallas diagnos? Vilka för- och nackdelar finns med diagnoser; för patient, anhöriga, forskning, och för Kriminalvården? Här beskrivs sammanhang och förändringar som är relevanta för Kriminalvårdens verksamhet.
Niklas Långström, psykiater och chef vid Kriminalvårdens FoU-grupp i Stockholm

13.30-14.00 ADHD i Kriminalvården
Kriminalvården har bidragit till att öka kunskapen om betydelsen av ADHD för kriminalitetsutveckling och bevarande av en kriminell livsstil. Parallellt med att kunskapen har vuxit fram har också aktiviteten inom myndigheten ökat. Föresläsningen sammanfattar kunskapsläget, pågående verksamhet på området inom myndigheten och framtida utmaningar.
Lena Lundholm, chef vid Kriminalvårdens FoU-grupp i Göteborg

14.00-14.45 Behandlingsutvärderingar 2008-2014
Varje år genomgår flera tusen klienter något av Kriminalvårdens behandlingsprogram. För att säkerställa kvaliteten i programmen görs löpande effektstudier med återfall i nya brott som primärt effektmått. De senaste årens utvärderingar presenteras här och det övergripande resultatet är lovande.
Martin Lardén, chef för Central Samordning av Behandlingsfrågor

15.15-16.00 Hedersvåld i Kriminalvården – hur gör vi?
Begreppet "hedersrelaterat våld och förtryck" har debatterats i samhället och frågan om Kriminalvården ska satsa särskilda resurser på just hedersvåld hänger fortfarande i luften. Därför undersöker vi nu forskningsläget för att öka kunskapen inom området.
Jenny Yourstone, forskare vid Kriminalvårdens FoU-grupp i Stockholm

16.00-16.45 ESSENCE: Tidiga utvecklingsneurologiska avvikelser och vägen till utanförskap
Tidigt debuterande utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska tillstånd redan hos små barn leder till specialistkonsultation hos olika läkare och specialister. Obehandlad ESSENCE leder ofta till allvarliga bestående problem, inklusive misslyckande i skolan, arbetslöshet, social utslagning, missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom. Med tidig upptäckt och tidiga insatser finns goda chanser till väsentligt bättre prognos.
Christopher Gillberg, professor/överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Taggar:

Dokument & länkar