Unga i Kriminalvården ges möjlighet till jobb

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har ett gemensamt uppdrag av regeringen att ge kvinnor och unga människor inom Kriminalvården bättre förutsättningar att få ett arbete efter avtjänat straff. Åtta arbetsförmedlare arbetar nu på Stockholm Frivårds tre kontor.

- Våra klienter träffar arbetsförmedlare samtidigt som de träffar sin frivårdsinspektör. För dem förenklar det, eftersom vissa kan ha svårt med tider och möten, säger Mirjam Jorulf, Frivården, som koordinerar samarbetet mellan Kriminalvården i Stockholm och Arbetsförmedlingen.

Redan på frivården träffar kriminalvårdsklienterna arbetsförmedlare. Vid frivården på Fridhemsplan arbetar nu arbetsförmedlare med att ta emot de unga och kvinnor som är dömda till frivårdspåföljd eller är villkorligt frigivna.

- Unga människor och kvinnor som hamnat i Kriminalvården behöver stöd och hjälp för att bryta sin kriminella bana. För att förebygga återfall är det viktigt att vi på Arbetsförmedlingen är med i ett tidigt skede och tar ett ansvar. Vi kan hjälpa till med vägledning, utbildningar eller praktik för att de snabbare ska kunna få ett arbete och försörja sig. Ofta har de avbrutna eller korta utbildningar, saknar arbetslivserfarenhet, nätverk och referenser och har därför en mycket svag ställning på arbetsmarknaden, säger Christina Rosengren Gustavsson, ansvarig samordnare, Arbetsförmedlingen.  

Vid första mötet träffas personen, arbetsförmedlaren och en frivårdsinspektör för att gå igenom situationen. Därefter fortsätter samarbetet med arbetsförmedlaren på frivården eller på Arbetsförmedlingen i den ort i landet där personen bor.

- Vi vet av erfarenhet att jobb är en nyckelfaktor för att minska risken för återfall i brott eller missbruk. När klienterna är på väg ut är det viktigt att fånga upp dem så tidigt som möjligt så att de inte faller tillbaka i gamla, bekanta mönster, säger Mirjam Jorulf.

För information:
Mirjam Jorulf, samverkansutvecklare Frivården Stockholm,
mobil 0705-135691, e-post
mirjam.jorulf@kriminalvarden.se
Christina Rosengren Gustavsson, Arbetsförmedlingen, tfn 010-486 90 01

Presskontakt:
Christina Mångård, Arbetsförmedlingen , tfn 010-486 70 53
Maria Erlandsson, Kriminalvården, tfn
076-105 55 16

Media

Media