Kristinehamns kommun har en ny grafisk profil

Luftigt, enkelt och med närheten till Vänern – det är några av ingredienserna i kommunens nya grafiska utseende. Dessutom är den grafiska profilen förbättrad ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Kommuninvånarna möter varje dag Kristinehamns kommun på olika sätt. Genom att använda en gemensam profil skapas en tydlig bild av Kristinehamns kommun och en tydlig gemensam avsändare.

– Tanken med en gemensam profil är att underlätta för mottagaren att ta till sig kommunens budskap. För kommuninvånarna kommer den nya grafiska profilen att synas i bland annat annonser, affischer och på hemsidan, säger Angelika Klarenfjord, informatör i kommunen.

En grafisk profil handlar om kommunens visuella identitet och beskriver dess logotyp, färger, typsnitt med mera. Den ska vara ett praktiskt stöd för kommunens anställda för att förenkla kommunikationen och effektivisera framtagandet av material. Den nya grafiska profilen gäller samtliga verksamheter i Kristinehamns kommun.

Den nya grafiska profilen kommer att börja användas under sommaren och är framtagen av informationsavdelningen på uppdrag av kommunfullmäktige.

Bifogad är kommunens nya logotyp samt den grafiska handboken.

För mer information:
Angelika Klarenfjord, Informatör

Tel: 0550-880 06
angelika.klarenfjord@kristinehamn.se

Om oss

Kristinehamns kommun har ca 24 000 invånare och ligger vackert vid Vänerns strand i Värmland. Kommunen är livskraftig och drivande med ett växande och differentierat näringsliv, skolor som inspirerar till livslångt lärande och en god vård och omsorg. Här finns också ett företagsklimat i toppklass, ett rikt kultur- och fritidsliv samt tillgång till vacker skärgård och natur.