Scandi Standard, Nordens största kycklingföretag, har bildats

Nu är det klart att CapVest Equity Partners (”CapVest”) och Lantmännen ek för (”Lantmännen”) bildar ett nytt ledande bolag inom kycklingmarknaden med mer än fem miljarder kronor i omsättning. Det nya bolaget, som får namnet Scandi Standard, har förvärvat Kronfågelgruppen i Sverige och Danpo i Danmark från Lantmännen och Cardinal Foods AS i Norge från CapMan.

Konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge och Danmark har nu godkänt affären mellan Lantmännen och CapVest och den genomfördes idag den 4 juni. Med den nya ägarstrukturen finns rätt förutsättningar att ytterligare utveckla verksamheten.

– Den nya konstellationen är positiv för alla inblandade, vi skapar en bra grund med ett samlat fokus på kycklingaffären. Vi samlar några av Skandinaviens starkaste varumärken som tillsammans representerar det vita, hälsosamma och klimatsmarta kycklingköttet som ligger helt rätt i tiden. Vi får större möjligheter till produktutveckling och innovation som ger ökat mervärde för kund och konsument, säger Leif Bergvall Hansen, tilltänkt vd för Scandi Standard-koncernen.

– Vi har valt Scandi Standard som namn på den nya koncernen för att vi är stolta över den fina standard som skandinavisk kycklingproduktion står för. Ur ett internationellt perspektiv håller vi en unikt hög standard där till exempel salmonellafria produkter och ett antibiotikafritt foder är en självklarhet. Vårt uppdrag blir även i framtiden att leverera lokalt producerad kyckling av högsta kvalitet med fortsatt starkt fokus på kvalitet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet och hållbarhet, säger Leif Bergvall Hansen.

CapVest kontrollerar 52 % av rösterna och Lantmännen 48%.

Kontakt
Leif Bergvall Hansen, tilltänkt vd Scandi Standard, 0045 221 005 44
Jenny Fridh, kommunikationschef Scandi Standard, 0730 27 70 18

________________________________________________________________________

Om Scandi Standard
Scandi Standard är Nordens största kycklingproducent med ledande positioner i Sverige, Danmark och Norge. Vi producerar, säljer och marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling under de starka varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Vestfold Fugl, Ivars och Chicky World. I Norge produceras och säljs även ägg under varumärket Den Stolte Hane. Tillsammans är vi ca 1650 medarbetare och har en omsättning på över fem miljarder SEK. Läs gärna mer på www.scandistandard.com

Om CapVest
CapVest är ett etablerat Europeiskt investeringsbolag med fokus på att investera i marknadsledande företag som levererar produkter och tjänster. Företaget lägger tyngdpunkten på att driva tillväxt genom aktiv förvaltning och har visat konsekvent framgång i att skapa långsiktigt värde inom många bolag. Skandinavien har länge varit en central geografisk inriktning för CapVest genom nuvarande och tidigare placeringar som renhållningsföretaget Reno Norden, livsmedelsbolaget Findus och bageriföretaget Vaasan. CapVests företagsportfölj innehåller investeringar i konsumentvaror, sjukvård och tjänsteföretag i stora delar av Europa. Läs gärna mer på: www.capvest.co.uk

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Man ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar