Med kvinnor bakom grillen skulle världen se annorlunda ut

Att minska konsumtionen av rött kött skulle ge effekt på miljö och hälsa, det har åtskilliga rapporter och undersökningar visat på. Men svenska män har inte för avsikt att ändra det de lägger på grillen – och skillnaden är stor mot vad kvinnorna vill grilla. Grillen är dessutom en fortsatt manlig bastion.

Om fler kvinnor stod för grillandet skulle vi förmodligen se skillnader både i folkhälsan och för klimatet. Den slutsatsen drar Kronfågel efter att för tredje året i rad låtit undersöka svenskarnas grillvanor med hjälp av YouGov.

– Kvinnor väljer i större utsträckning att lägga kyckling och grönsaker på grillen jämfört med männen som oftare föredrar det röda köttet. Kyckling ger mindre klimatpåverkan och är mer hälsosamt än rött kött, därför vågar vi säga att vi tror att vi skulle se positiva effekter på både vår hälsa och i vår omvärld om kvinnor oftare stod vid grillen, säger Jenny Fridh, kommunikationschef Kronfågel.

Kvinnor grillar mer hälsosam mat
Hälften (49%) av männen grillar helst nötkött men bara en tredjedel av (33%) av kvinnorna. Drygt en fjärdedel (27%) av männen grillar helst hamburgare medan det är något som knappt en femtedel (18%) av kvinnorna är sugna på när grillen tänds.

Kvinnor föredrar kyckling (28%) framför korv (26%) och hela 33 procent av kvinnorna grillar helst grönsaker, vilket endast 16 procent av männen säger sig göra.

Allt fler väljer att grilla kyckling tack vare smaken. Det är en stadig ökning sedan 2014 då 35 procent angav smaken som främsta anledning, 2015 var det 37 procent och i år hela 44 procent. Kvinnor tenderar att välja kyckling av hälsoskäl i större utsträckning än män, 20 procent respektive 16 procent. Män (13%) tenderar i större utsträckning välja kyckling på grund av priset jämfört med kvinnor (9%).

Det är männen som grillar
På frågan vem i hushållet som ansvarar för grillningen svarar 65 procent av männen ”jag” vilket bara 24 procent av kvinnorna gör. 28 procent av kvinnorna svarar ”min partner” vilket endast 3 procent (!) av männen uppger. 36 procent av kvinnorna svarar att de gör det tillsammans med sin partner men det anser bara 23 procent av männen att de gör.

– Vi har utgått från att majoriteten av respondenterna lever i heterosexuella relationer men det kan vi förstås inte veta, men oavsett så är det motsägelsefulla intressant, fortsätter Jenny Fridh. Det är ändå 24 procent av kvinnorna som uppger att de grillar men bara 3 procent av männen säger att sin partner tar ansvar för grillningen. Kanske överskattar männen sin givna plats vid grillen?

Trendbrott i valet av vitt kött
Kvinnorna inför ett stort trendbrott när det gäller att välja bort det röda köttet. Närmare var tredje (29%) säger att de oftare kommer att välja det vita kycklingköttet framför rött kött de kommande 12 månaderna. Bara var tionde (10%) uppger att de oftare kommer välja rött kött. Återigen är skillnaden mot männens val markant. 19 procent av männen säger att de oftare kommer att välja vitt kött, och 17 procent kommer oftare att välja rött kött.

På frågan om debatten att äta mindre rött kött har påverkat matvanorna svarar 17 procent av samtliga tillfrågade att de äter mindre rött kött och oftare väljer andra proteiner som kyckling och fisk istället. 14 procent uppger att de äter mer vegetariskt. 64 procent svarar att det inte alls påverkat deras matvanor.

I maj premiärgrillar flest
Den vanligaste månaden för grillpremiär bland svenskarna är maj, då 31 procent av Sveriges grillar tänds för första gången på året. Därefter anger 15 procent att de premiärgrillar i april. Endast 1 procent av de yngre (18-29 år) inleder grillsäsongen redan i mars, vilket kan jämföras med att 6 procent i den något äldre gruppen (40-49).

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknads-undersökningsföretaget YouGov. Under perioden 8-11 januari 2016 har sammanlagt 1163 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.

För mer information kontakta gärna: Jenny Fridh, kommunikationschef. Tel: 0730 27 70 18, e-post: jenny.fridh@scandistandard.com

Källor:
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6456-3.pdf

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ee/nyheter/Sidor/Kyckling-istallet-for-biff-ger-stor-klimatvinst.aspx

https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf

Kronfågel är Sveriges marknadsledande kycklingproducent. Vi producerar, säljer och marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling. Vi ingår i Scandi Standard, Nordens största kycklingproducent med verksamheter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Våra starkaste varumärken är Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane och Naapurin Maalaiskana. Tillsammans är vi ca 1 700 medarbetare och har en omsättning på över fem miljarder SEK. Läs gärna mer på www.kronfagel.se -- www.scandistandard.com

Taggar:

Om oss

Kronfågel ingår i Scandi Standard som är en av de största producenterna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i norra Europa med ledande positioner i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Irland. Varje dag, i allt vi gör, ser vi till att våra produkter lever upp till de högsta kraven på kvalitet, innovation och hållbarhet. Våra starkaste varumärken är Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. Tillsammans är vi ca 3 000 medarbetare och har en omsättning på cirka 10 miljarder SEK. Läs gärna mer på www.scandistandard.com och www.kronfagel.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med kvinnor bakom grillen skulle världen se annorlunda ut
Jenny Fridh, kommunikationschef på Kronfågel