Allt färre har skuld hos Kronofogden

Antalet personer med skulder hos Kronofogden minskar för andra året i rad. Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Det visar ny statistik från Kronofogden.

– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

För första gången sedan 2011 har antalet skuldsatta minskat två år i rad. Vid årsskiftet hade drygt 417 500 personer skulder hos Kronofogden, varav 330 000 var folkbokförda i Sverige[1] – en minskning med drygt 10 000 sedan 2015. Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få.

Minskningen sker i alla län och i 216 av 290 kommuner. Sex kommuner ligger kvar på samma nivå som förra året och i 68 kommuner ökar antalet skuldsatta.

Färre har skulder – men totalsumman ökar

Färre har skulder hos Kronofogden men totalsumman fortsätter att öka – från drygt 72 miljarder kronor 2016 till knappt 79 miljarder kronor 2017. Medianskulden är 53 660 kronor.

Skulder till företag och enskilda individer står för hela ökningen, medan skulderna till det offentliga i princip är oförändrade. En del av ökningen beror på att några få personer har dragit på sig väldigt stora skulder under året.

– Tendensen är dock tydlig. De som redan har skulder lånar mer, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan, säger Johan Krantz.

Män är mer skuldsatta än kvinnor

Av de skuldsatta som är folkbokförda i Sverige, så är 38 procent kvinnor och 62 procent män. Den största skillnaden på länsnivå finns i Stockholm, där förhållandet är 35 procent kvinnor och 65 procent män. Den minsta skillnaden finns i Värmland, där relationen är 41–59. Medianskulden för kvinnor är 45 322 kronor och för män 56 822 kronor.

– Skillnaderna har funnits länge och bygger på hur strukturerna mellan kvinnor och män ser ut i dagens samhälle. Män är till exempel kraftigt överrepresenterade när det gäller brottsrelaterade skulder, fordonsrelaterade skulder och skulder avseende underhållsstöd, säger Johan Krantz.

Sämre ekonomi kan leda till fler skuldsatta

Trots en positiv trend finns varningssignaler. Cirka 100 000 personer har fått sin första skuld under året, vilket är fler än tidigare. Att de skuldsatta ändå blir färre beror på att 60 procent av dessa har haft råd att betala.

– För fem år sedan fick 80 000 personer sin första skuld, men då klarade bara 50 procent av att betala. Om ekonomin försämras finns alltså en risk att antalet skuldsatta ökar snabbt, säger Johan Krantz.

Kontakt och mer information

Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10. Du hittar statistiken i en bifogad excelfil längst ner i pressmeddelandet.

Fakta och kunskap bidrar till att förebygga överskuldsättning

Kronofogden tar fram statistik inom olika områden som berör vår verksamhet. Det gör vi inom vår roll som expertmyndighet, bland annat för att öka kunskapen om överskuldsättning. Men också som ett svar på intresse från allmänhet, media och inte minst andra offentliga aktörer som vill veta mer om de frågor och förhållanden som Kronofogden arbetar med varje dag. Viss statistik utkommer halvårsvis, annan på årsbasis. All sammanställd statistik hittar du på vår webbplats. Där hittar du också öppna data tillgänglig för alla att ta del av.


[1] Personer som inte är folkbokförda i Sverige utgörs främst av personer som saknar svenskt personnummer, utlandsbosatta med svenskt personnummer och dödsbon.

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera

Media

Media